Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
19 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/98, Hoge Raad der Nederlanden, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1225

Douanerechten; postonderverdelingen 8528 51 00 en 8528 59 40 van de GN;
tariefindeling van grote lcd-beeldschermen; arrest na HvJ 11 april 2019, X BV, C
288/18, ECLI:EU...

18 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/99, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 18 juli 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:435

De onttrekking aan het douanetoezicht heeft tot gevolg dat het document ter
dekking van het vervoer en inslag van de goederen in het entrepot van
belanghebbende niet...

18 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/94, RECHTBANK Noord-Holland, 18 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6475

Verweerder heeft de bezwaren van eiseres tegen de utb’s en de ‘Mededelingen
financiële aansprakelijkheid’ terecht niet-ontvankelijk verklaard.
Eiseres doet op naam en...

11 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/104, Hof van Justitie, 11 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:600

Accijns. Beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU. Toepassing
van een verlaagd accijnstarief op de vervaardiging van nationale producten
genaamd tsipouro...

10 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/103, Hof van Justitie, 10 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:587

Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing.
Uitlegging van de artikelen 78 en 221 van verordening (EEG) nr. 2913/92
(douanewetboek)....

10 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/102, Hof van Justitie, 10 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:579

Verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2,
lid 1, onder d), en artikel 30 van richtlijn 2006/112/EG (btw-richtlijn).
Verplichting tot...

4 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/97, GERECHTSHOF Amsterdam, 4 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2426

Douanerechten; indeling in de GN van een vloermat met aan de bovenzijde
textielvezels; gelet op de authentieke Engelse en Franse aantekening 1 op
hoofdstuk 57 (waarin...

3 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/101, Hof van Justitie, 3 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:555

Verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van art/ 15, lid
2, van verordening (EG) nr. 1225/2009 en van art. 47 van het Handvest van de
grondrechten...

27 juni 2019 Douanerechtspraak 2019/100, Hof van Justitie, 27 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:545

Verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2,
lid 1, van verordening (EEG) nr. 3950/92 (instelling van een extra heffing in de
sector melk...

25 juni 2019 Douanerechtspraak 2019/88, RECHTBANK Gelderland, 25 juni 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2806

Accijns. Eiseres is exploitant van een motortankschip. Op 17 januari 2017
heeft een controle plaatsgevonden en zijn er monsters van de aanwezige gasolie
genomen. De...