Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
27 april 2023 Tariefindeling satellietontvangtoestellen, algemene regel 2a, goed in gedemonteerde of niet-gedemonteerde staat, onderdelen, compleet toestel

Prejudiciële verwijzing. Gemeenschappelijk douanetarief. Indeling van de goederen. Gecombineerde nomenclatuur. Uitlegging. Algemene regels. Algemene regel 2, onder a). Goed...

5 april 2023 Tariefindeling ‘Durasyn 145’, smeermiddel industriële toepassingen, ontvankelijkheid

Ontvankelijkheid. Indeling van ‘Durasyn 145’, zijnde een smeermiddel voor industriële toepassingen. Aan schorsingsvoorwaarde is niet voldaan. Vertrouwensbeginsel. Met...

4 april 2023 Vergunning Actieve veredeling, terugwerkende kracht, intrekking, buitengewone omstandigheden

Aanvraag om een vergunning Actieve veredeling (AV) met terugwerkende kracht. Verzoek om intrekking van eerder verleende vergunning AV met terugwerkende kracht. Buitengewone...

4 april 2023 Tariefindeling Ninebot Mini Pro, balanceervoertuig, afwijzing verzoek om terugbetaling, speelgoed of vervoermiddel

Indeling van de Ninebot Mini Pro. Afwijzing van verzoek terugbetaling. Is het balanceervoertuig speelgoed of een vervoermiddel?

29 maart 2023 Accijns. Tijdigheid naheffingsaanslag. Verzending whisky. Hoogte belastingrente

Naheffingsaanslag accijns is tijdig en terecht opgelegd. Belastingrente is niet te hoog vastgesteld.

28 maart 2023 Tariefindeling BB-dranken, organoleptische eigenschappen

Bij beschikking van 21 oktober 2020 heeft de Inspecteur de BB-dranken ingedeeld onder post 2208.9000 van het tarief van invoerrechten. Belanghebbende stelt dat de BB-dranken...

27 maart 2023 Accijns. Procesbelang ontvallen. Tijdens beroep opgehouden te bestaan. Niet-ontvankelijk

Gedurende de beroepsprocedure is eiseres, een in Nederland gevestigde besloten vennootschap, opgehouden te bestaan. De rechtbank komt tot de conclusie dat het procesbelang...

24 maart 2023 Art. 81-1 Wet RO. Accijns, voorhanden hebben, risico aansprakelijkheid

HR: 81.1 RO.

23 maart 2023 Schorsing vergunning belastingentrepot, strafrechtelijke veroordeling

Prejudiciële verwijzing. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 16, lid 1. Vergunning voor een belastingentrepot voor accijnsgoederen. Opeenvolgende schorsingsmaatregelen....

16 maart 2023 Antidumping, fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), oorsprong of verzonden uit China

Hogere voorziening. Dumping. Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit...