Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
17 juli 2020 Actieve veredeling met schorsingssysteem; wijziging van vergunning, geen terugwerkende kracht

Vergunning actieve veredeling. Belanghebbende fabriceert in Nederland multifunctionele printers, en onderdelen en toebehoren van die printers. De Inspecteur heeft hiervoor...

16 juli 2020 Afwijzing verzoek om herziening van de gegevens over de persoon van de aangever in een douaneaangifte  

Herziening douaneaangifte. De douaneautoriteiten kunnen op grond van art. 78 lid 3 CDW een verzoek om herziening van een douaneaangifte inwilligen als het verzoek inhoudt...

16 juli 2020 Herziening douane-aangiften (art. 78 CDW)

Herziening aangifte. Op grond van art. 78 CDW kan een controle na de invoer worden ingesteld voor een herziening van de douaneaangifte, ook als het goed bij een eerdere...

10 juli 2020 Ingevoerd pluimveevlees op de communautaire markt met verlies doorverkocht onder de representatieve prijs

Aanvullende invoerrechten. Arrest na prejudiciële vragen van de Hoge Raad, arrest van 23 februari 2018, nr. 15/05977,...

9 juli 2020 Douanewaarde, royalty’s betaald aan moederonderneming: in aanmerking nemen bij vaststelling douanewaarde ingevoerde goederen, gekocht bij derde leveranciers?  

Douanewaarde. In deze zaak is de vraag of royalty betalingen van de in Bulgarije gevestigde vennootschap Curtis Balkan aan de in de Verenigde Staten gevestigde...

9 juli 2020 Antidumpingrechten, Utb’s  van antidumpingrechten op ingevoerde ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen uit China  

Antidumpingrechten. In 2011 heeft Donex aangiften ingediend voor het in het vrije verkeer brengen van ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen, die zij heeft ingevoerd voor...

8 juli 2020 Antidumping. Aanvraag gedeeltelijke nietigverklaring van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2146

Antidumpingrechten. Het Gerecht verklaart art. 2 van uitvoeringsverordening (EU) 2016/2146 nietig, voor zover deze bepaling betrekking heeft op Jiangsu Seraphim Solar System...

7 juli 2020 Accijns en voorraadheffing. Aanwezigheid gasolie in de bunkertanks motortankschip, toepassing vrijstelling, monsterneming

Accijns. De Inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag accijns en voorraadheffing opgelegd en ook een verzuimboete voor het voorhanden hebben van gasolie in...

30 juni 2020 Accijns. Bedrag van de naheffingsaanslag is gebaseerd op een redelijke schatting, geen opening van zaken van belanghebbende

Accijns. Belanghebbende heeft in de naheffingsperiode uitsluitend onveraccijnsde rooktabak ingekocht die door klanten werd gebruikt in waterpijpen in zijn shishalounge....

26 juni 2020 Douanerechtspraak 2020/79*, Hoge Raad der Nederlanden, 26 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1144

Verdedigingsbeginsel. Tweede cassatie. Uit het arrest Prequ’ Italia kan naar
het oordeel van de Hoge Raad niet worden afgeleid dat het HvJ heeft aanvaard dat
bij een...