Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
19 april 2019 Douanerechtspraak 2019/63, Hoge Raad der Nederlanden, 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:625

Accijnsgoederenplaats; faciliteit van rechtstreekse aflevering op een door
entrepothouder aangewezen plaats. Beschikking zekerheidstelling. Vaststellen
hoogte van het...

19 april 2019 Douanerechtspraak 2019/62, Hoge Raad der Nederlanden, 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:631

Prejudiciële vraag: kan art. 121, lid 1, CDW meebrengen dat een inmiddels
geschorst algemeen preferentieel tarief voor ontwikkelingslanden nog bij de
berekening van de...

11 april 2019 Douanerechtspraak 2019/70, Hof van Justitie, 11 april 2019, ECLI:EU:C:2019:316

Accijns. Het Hof van Justitie heeft bij de uitleg van artikel 4, lid 1, onder
a, van richtlijn 2011/64/EU (Structuur en tarieven accijns) bepaald dat
tabaksproducten...

11 april 2019 Douanerechtspraak 2019/69, Hof van Justitie, 11 april 2019, ECLI:EU:C:2019:319

Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing
inzake de uitlegging van de GN-postonderverdelingen 8528 5100 en 8528 5940. Het
verzoek is...

10 april 2019 Douanerechtspraak 2019/67, Het Gerecht, 10 april 2019, ECLI:EU:T:2019:234

Nietigverklaring van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/388 van de Commissie
van 17 maart 2016 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op buizen
en pijpen van...

10 april 2019 Douanerechtspraak 2019/66, Het Gerecht, 10 april 2019, ECLI:EU:T:2019:235

Nietigverklaring van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/387 van de Commissie
van 17 maart 2016 tot instelling van een definitief compenserend recht op de
invoer van...

5 april 2019 Douanerechtspraak 2019/65, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 5 april 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:225

De bepalingen van bezwaar en beroep in de Algemene landsverordening
belastingen gelden ook voor de kosten van bewaking. Aan belanghebbende zijn
kosten van bewaking in...

2 april 2019 Douanerechtspraak 2019/64, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 2 april 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:179

Belanghebbende is naar Aruba verhuisd en heeft zijn auto als verhuisboedel
meegenomen. Voor de auto is de verhuisboedelvrijstelling (artikel 128, aanhef en
eerste lid,...

2 april 2019 Douanerechtspraak 2019/61, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 2 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1243

Fiscale fraudezaak. Accijnsfraude. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof
's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte ter zake van het feitelijk
leidinggeven aan het...

28 maart 2019 Douanerechtspraak 2019/68, Hof van Justitie, 28 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:265

Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend
door de Nejvyšší správní soud (hoogste bestuursrechter, Tsjechië) inzake de
uitlegging van...