Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
30 januari 2024 Begrip ‘industrie’. Producent cosmeticaproducten

Bedrijf dat cosmeticaproducten produceert voor haar, huid en gezicht wordt aangemerkt als industrie in de zin van art. 75, lid 1, letter s van de Landsverordening Tarief van...

16 januari 2024 Tariefindeling IQOS cap. Deel, rentevergoeding

Indeling in GN van IQOS (‘I Quit Ordinary Smoking’) caps. De cap is een deel van de IQOS. Rentevergoeding over de aan eiseres terug te betalen bedragen.

16 januari 2024 Tariefindeling IQOS cap. Deel, rentevergoeding en verlengde navorderingstermijn

Indeling in GN van IQOS (‘I Quit Ordinary Smoking’) caps. De cap is een deel van de IQOS. Rentevergoeding over de aan eiseres terug te betalen bedragen. Verlengde...

11 januari 2024 Antidumping. Hogere voorziening. Bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China tot de invoer verzonden uit Maleisië

Hogere voorziening. Dumping. Uitbreiding van het antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China tot de invoer verzonden...

27 december 2023 Tariefindeling goederen bestaande uit kunststof stolp, een voet van kurk en decoratiemateriaal

Verzoeken om terugbetaling. Indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur. De goederen bestaan uit een kunststof stolp, een voet van kurk en decoratiemateriaal. De...

27 december 2023 Tariefindeling kunststof carrousel met zes vakjes met glitter

Tariefindeling kunststof carrousel met zes vakjes met glitter.

22 december 2023 Tariefindeling ‘Vitamin D3 100 CWD’. Rechstreeks beroep

Rechtstreeks beroep. Indeling in de GN van het product ‘Vitamin D3 100 CWD’. Door de toevoeging van bestanddelen die niet louter dienen voor de houdbaarheid of voor het...

21 december 2023 Tariefindeling medium density fibreboard (MDF) onderdelen

Indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur die bestaan uit MDF-onderdelen.

21 december 2023 Accijns, uitslag goederen bij aangekondigde tariefsverhoging

Prejudiciële verwijzing. Vrij verkeer van goederen. Art. 34 VWEU. Kwantitatieve invoerbeperkingen. Maatregelen van gelijke werking. Nationale regeling op grond waarvan de...

7 december 2023 Actieve veredeling, overschrijding hoeveelheid vergunning, grondslag douaneschuld, art. 124-1-k DWU

Regeling actieve veredeling. De hoeveelheid goederen stijgt uit boven hetgeen eiseres volgens de vergunning mocht veredelen. De grondslag van de douaneschuld. Artikel 124,...