Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
10 augustus 2023 Btw bij invoer, invoer springpaard, verzoek om teruggaaf

Belanghebbende, een in het buitenland gevestigde paardensportbond, heeft in Nederland een springpaard ingevoerd. Zij heeft verzocht om teruggaaf van omzetbelasting bij...

28 juli 2023 Antidumping, mokken van porselein, verdedigingsbeginsel, vooringenomen verweerder, verjaring douaneschuld, verlengde navorderingstermijn, rente op achterstallen

Mokken van porselein. Verlaagd antidumpingrecht. Koop/verkooptransactie. Verdedigingsbeginsel. Vooringenomenheid verweerder. Verjaring douaneschuld. Verlengde...

20 juli 2023 Accijns, sigarettenfabriek, voorhanden, belastingplichtige

Naheffingsaanslag accijns. De FIOD heeft bij een doorzoeking in een loods (onder meer) een sigarettenfabriek en in totaal 4.787.840 onveraccijnsde sigaretten en 4.242,3...

18 juli 2023 Landsverordening in-, uit- en doorvoer, rechtsbescherming, douanewaarde, voorlopige voorziening

Het Gerecht stelt voorop dat de LIUD op bepaalde onderdelen, sterk verouderd is en niet meer past in deze tijd. De procedure bij invoer is hierdoor niet altijd transparant...

14 juli 2023 Omgevingsrecht, afwijzing aanvraag EU-certificaat bewerkte slagtand olifant
5 juli 2023 Antidumping, ammoniumnitraat uit Rusland

Dumping. Invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland. Definitieve antidumpingrechten . Verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de...

29 juni 2023 Antidumping, aluminium extrusies uit China

Appeal. Dumping. Imports of aluminium extrusions originating in the People’s Republic of China. Definitive anti-dumping duty. Action for annulment. Locus standi. Fourth...

27 juni 2023 Actieve veredeling zaden, verzoek om terugbetaling op grond van art. 239 CDW/120 DWU; herzien aangiften

Actieve veredeling van zaden. Het hof oordeelt dat de inspecteur de uitnodigingen tot betaling terecht aan belanghebbende heeft uitgereikt. Er is geen grond voor...

27 juni 2023 Tariefindeling met ethanol veresterde visolie. Prejudiciële vragen aan het HvJ

Prejudiciële vragen aan HvJ EU door rechtbank. Indeling van met ethanol veresterde visolie.

27 juni 2023 Voorlopig voorziening, zending zemelen, slijpsel en andere resten rijst uit China. In bewaring genomen

Voorlopige voorziening. Invoer zending zemelen, slijpsel en andere resten van rijst vanuit China in de EU. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de...