Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
9 september 2021 Energiebelasting, verlagingen, verbruik van energieproducten en elektriciteit ten voordele van energie-intensieve bedrijven, teruggaaf

Prejudiciële verwijzing. Fiscale bepalingen. Belasting van energieproducten en elektriciteit. Richtlijn 2003/96/EG. Artikel 17, lid 1, onder a). Verlagingen van de belasting...

6 augustus 2021 Art. 81 Wet RO, oorsprong knoflook

HR: 81.1 RO.

6 augustus 2021 Art. 81 Wet RO, oorsprong knoflook

HR: 81.1 RO.

6 augustus 2021 Accijns, minerale olie, vrijstelling, Solvent yellow, herkomst

Accijns; art. 2, lid 1, aanhef en letter b, en art. 80 Wet op de accijns; art. 34 Uitvoeringsbesluit accijns; art. 54 Uitvoeringsregeling accijns; Mededeling 61;...

6 augustus 2021 Invoer energiezuinige producten, begunstigend beleid, verlaagd tarief

Belanghebbende heeft aangifte ten invoer gedaan voor een partij airco’s. Daarbij is een beroep gedaan op de toepassing van onderdeel 8 van het begunstigend beleid. Op grond...

5 augustus 2021 Ontvankelijkheid bezwaar, beschikking, rechtstreeks

Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. 'Mededeling financiële aansprakelijkheid' kwalificeert niet als beschikking in de zin van artikel 4, sub 5, CDW. Belanghebbende...

22 juli 2021 Accijns. Verkeerde tijdvak naheffingsaanslag

Accijns. De inspecteur vermeldt vóór het opleggen van de naheffingsaanslag consequent het verkeerde tijdvak, dat daarna ook op de naheffingsaanslag wordt vermeld. De...

22 juli 2021 Tariefindeling glass candleholder with rope handle, candle holder with three glasses en een cetacean clock and blackboard

Indeling in GN van een 'glass candleholder with rope handle' (is geen lantaarn), een 'candle holder with three glasses' (ontleent wezenlijk karakter aan houder van hout) en...

16 juli 2021 Accijns, tarieven voor sigaretten en rooktabak, autonome accijnsverhoging

Accijns; artt. 35 en 36 Wet op de accijns (tekst 1 april 2015); art. XXI Belastingplan 2014; Richtlijn 2011/64/EU; tarieven voor sigaretten en rooktabak; autonome...

15 juli 2021 Tariefindeling, antidumpingrechten, gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer, met schroefdraad (geannoteerd)

Prejudiciële verwijzing. Handelspolitiek. Verordening (EU) nr. 1071/2012. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 430/2013. Gemeenschappelijk douanetarief. Tariefindeling....