Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
6 augustus 2019 Douanerechtspraak 2019/105, RECHTBANK Amsterdam, 6 augustus 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5777

Tussenuitspraak. Verzoek openbaarmaking WOB. Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen (SOMO) heeft het Ministerie van Financiën verzocht
om openbaarmaking van...

29 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/113*, Hof van Justitie, 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:631

Oorsprong. In de jaren 2002 tot en met 2004 heeft Prenatal kleding in Spanje
ingevoerd, waarbij zij EUR.1-certificaten met de preferentiële oorsprong Jamaica
heeft...

29 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/112, Hof van Justitie, 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:643

Antidumping. Shanxi is een Chinese vennootschap die hoofdzakelijk actief is
op de markt voor de vervaardiging en distributie van staalproducten, met name
koudgewalste...

25 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/111, Gerecht van eerste aanleg van Curacao, 25 juli 2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:144

Invoervrijstelling. Belanghebbende is woonachtig in Curaçao. Belanghebbende
heeft in juni 2014 in de Verenigde Staten een motorjacht gekocht en deze naar
Curaçao...

19 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/109, RECHTBANK Noord-Holland, 19 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6454

De rechtbank vermindert de verzamel-utb voor definitieve antidumpingrechten
en definitieve compenserende rechten omdat commerciële documenten bij het
ontbreken van een...

19 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/108, RECHTBANK Noord-Holland, 19 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6209

Antidumpingrechten en compenserende rechten. In de periode 12 mei tot en met
8 juli 2014 zijn in naam en voor rekening van eiseres in totaal 21 aangiften
voor het...

19 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/98, Hoge Raad der Nederlanden, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1225

Tariefindeling large format displays. Arrest na prejudiciële vragen over de
tariefindeling van grote lcd-beeldschermen, arrest Hof van Justitie van 11 april
2019, X B.V...

18 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/99, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 18 juli 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:435

Onttrekking accijnsgoederen. De accijnsgoederen zijn door diefstal onttrokken
aan het douanetoezicht en in het vrije verkeer gekomen. Ter zake van deze
(onregelmatige)...

18 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/94, RECHTBANK Noord-Holland, 18 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6475

Aangiften zonnepanelen. Eiseres treedt op als direct vertegenwoordiger en
maakt gebruik van de uitstelregeling maandkrediet. Hiertoe heeft zij een
verplichte...

11 juli 2019 Douanerechtspraak 2019/104, Hof van Justitie, 11 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:600

Het Hof van Justitie oordeelt dat Griekenland de verplichtingen uit de
accijnsstructuurrichtlijn 92/83/EEG niet is nagekomen omdat zij een wettelijke
regeling heeft...