Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
15 januari 2021 Accijns, tabaksproducten, particulier, anders dan voor eigen behoeften, Luxemburgse accijnszegels, commerciële doeleinden voorhanden

Accijns; artt. 32 en 33 Richtlijn 2008/118/EG; artt. 2d en 2e Wet op de Accijns; particulier in Nederland heeft – anders dan voor eigen behoeften – rookwaren voorhanden...

12 januari 2021 Verzoek om terugbetaling. Tariefindeling puffy stickers en letter stickers, drukwerk

Douanerecht. Verzoek tot terugbetaling. Indeling in de GN van puffy stickers en letter stickers. Naar het oordeel van de rechtbank zijn beide stickers plat en is bij beide...

28 december 2020 Oorsprong, invoercertificaat, invoer tarwe, onjuist land van oorsprong

Douanerecht. Invoercertificaat ingediend voor de invoer van tarwe. Abusievelijk is Oekraine vermeld als land van uitvoer en oorsprong, terwijl dit Kazachstan moet zijn....

18 december 2020 Douanerechtspraak 2020/131*, Hoge Raad, 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2081

Douanerechten; art. 121, lid 1, CDW; actieve veredeling met schorsingssysteem; berekening douaneschuld bij in het vrije verkeer brengen van veredelde invoergoederen; begrip...

17 december 2020 Btw, vrijstellingen bij uitvoer, goederen die door een niet op het grondgebied van de betrokken lidstaat gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Europese Unie, goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van rei

Prejudiciële verwijzing. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw). Richtlijn 2006/112/EG. Vrijstellingen bij uitvoer. Art. 146 lid 1, onder b...

16 december 2020 Antidumping, tartaric acid uit China, uitbreiding antidumpingrechten, vaststelling normale waarde

Dumping. Imports of tartaric acid originating in China. Extension of a definitive anti-dumping duty. Determination of the normal value. Protocol of Accession of China to the...

8 december 2020 Tariefindeling bord van kurk met afbeelding kaart werelddelen

Douanerecht. Indeling van een bord van kurk met een afbeelding van een kaart van de werelddelen. Als een prikbord van kurk: Taric-code 4504 90 80 90. Uitleg van het begrip...

3 december 2020 Belasting energieproducten en elektriciteit, belastbaar feit, verbruik binnen bedrijf

Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2003/96/EG. Belasting van energieproducten en elektriciteit. Art. 21 lid 3. Geen belastbaar feit waardoor belasting verschuldigd wordt....

3 december 2020 Antidumping wijnsteenzuur uit China, verlies status marktgerichte onderneming tijdens procedure nieuwe onderzoek, vaststelling normale waarde

Antidumpingrechten wijnsteenzuur. Hogere voorziening in het arrest van het Gerecht van 3 mei 2018, Distillerie Bonollo e.a./Raad (T-431/12, EU:T:2018:251, Douanerechtspraak...

1 december 2020 Tariefindeling led rabbit

Tariefindeling ‘led rabbits’. Eiseres heeft een aangifte voor het vrije verkeer ingediend voor het product ‘led rabbits’ onder GN-onderverdeling 9405 40 39 00 (‘elektrische...