Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
8 november 2029 Douanerechtspraak 2019/137, Hoge Raad der Nederlanden, 8 november 2029, ECLI:NL:HR:2019:1686

Herziening douaneaangiften. Eindarrest na arrest Hof van Justitie van 10 juli
2019, CEVA Freight Holland BV, C-249/18, DR 2019/103* m.nt. Hollebeek. De Hoge
raad...

29 november 2019 Douanerechtspraak 2019/140, Hoge Raad der Nederlanden, 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1863

Tariefindeling kindervoeding. De inspecteur heeft voor een vloeistof, bereid
van magere melk, lactose, meel van granen en biscuit, bestemd en gebruiksklaar
voor...

29 november 2019 Douanerechtspraak 2019/139, Hoge Raad der Nederlanden, 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1861

Accijns. Een houder van een vergunning accijnsgoederenplaats heeft op basis
van ontvangen facturen van partijen alcoholhoudende producten verzocht om
teruggaaf van...

19 november 2019 Douanerechtspraak 2019/135, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9865

Accijns en voorraadheffing. Het Hof stelt vast dat de douaneambtenaren die de
controle aan boord van het motortankschip uitvoerden bevoegd waren. Op het
formulier is...

14 november 2019 Douanerechtspraak 2019/134, GERECHTSHOF Amsterdam, 14 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4073

Invoer horloge. Belanghebbende heeft via luchthaven Schiphol een horloge in
Nederland binnengebracht vanuit Zwitserland. Omdat het horloge niet voldoet aan
de...

8 november 2019 Douanerechtspraak 2019/138, Hoge Raad der Nederlanden, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1710

Tariefindeling tonijnchunks. In geschil is of tonijnchunks moeten worden
ingedeeld onder GN-postonderverdeling 0304 87, als ‘bevroren filets van andere
vis; tonijn’ (18...

7 november 2019 Douanerechtspraak 2019/143, Hof van Justitie, 7 november 2019, ECLI:EU:C:2019:933

Energieproducten en elektriciteit. Petrotel-Lukoil produceert stookolie en
stookolie halffabricaat. Deze energieproducten worden ook verbruikt als
verwarmingsbrandstof...

31 oktober 2019 Douanerechtspraak 2019/141, Hof van Justitie, 31 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:918

Niet-nakoming eigen middelen. De autoriteiten van Curaçao en Aruba hebben ten
onrechte, en in strijd met de LGO‑besluiten 91/482/EEG en 2001/822/EG,
EUR.1-certificaten...

31 oktober 2019 Douanerechtspraak 2019/142, Hof van Justitie, 31 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:919

Niet-nakoming eigen middelen. De autoriteiten van Anguilla hebben ten
onrechte, en in strijd met het LGO-besluit 91/482/EEG, EXP-certificaten
afgegeven, waarmee in de...

22 oktober 2019 Douanerechtspraak 2019/133, RECHTBANK 's-Gravenhage, 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11877

Verbintenissenrecht. Paloma heeft aan CAS twee opdrachten gegeven om 831
duiven van Nederland naar Thailand te vervoeren. De eerste zending is
uitgevoerd, de tweede...