Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
28 december 2022 Douanevervoer, niet-zuivering, onttrekking, tenietgaan schuld

Niet-zuivering regeling Uniedouanevervoer; onttrekking in de zin van art. 79, lid 1, onder a, van het DWU; belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de onderhavige...

22 december 2022 Accijns, productie aroma's voor bereiding levensmiddelen of niet-alcoholhoudende dranken met alcoholvolume van niet meer dan 1,2 %

Prejudiciële verwijzing. Harmonisatie van de belastingwetgeving. Richtlijn 92/83/EEG. Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken....

22 december 2022 Energiebelasting, accijnstarieven, zakelijk gebruik, doeltreffendheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel

Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2003/96/EG. Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit. Artikel 5, aanhef en vierde streepje – Gedifferentieerde...

22 december 2022 Tariefindeling absorberend kunststof ok-tafel afdeklaken

Welk percentage invoerrechten moet worden betaald bij de invoer van een absorberend kunststof ok-tafel afdeklaken? Van belang daarbij is aan welke stof het laken zijn...

21 december 2022 Antidumping, bepaalde polyvinylalcohol uit China (1)

Dumping. Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine. Droits antidumping définitifs. Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation...

21 december 2022 Antidumping, bepaalde polyvinylalcohol uit China (2)

Dumping. Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine. Droits antidumping définitifs. Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation...

21 december 2022 Tariefindeling waxinelicht of kerstartikel

Indeling als waxinelicht of kerstartikel. Verzoek herziening bijna drie jaar na aangifte. Bewijslast.

20 december 2022 Beroep niet-ontvankelijk. Eiseres is ontbonden. Geen inhoudelijke behandeling (1)

Beroep niet-ontvankelijk. Beroep is ingesteld op het moment dat eiseres al ontbonden was en tegen een besluit dat is genomen toen eiseres reeds ontbonden was. Aan een...

20 december 2022 Beroep niet-ontvankelijk. Eiseres is ontbonden. Geen inhoudelijke behandeling (2)

Beroep niet-ontvankelijk. Beroep is ingesteld op het moment dat eiseres al ontbonden was en tegen een besluit dat is genomen toen eiseres reeds ontbonden was. Aan een...

16 december 2022 Ontvankelijkheid, onttrekking aan douanetoezicht, douaneschuldenaar. Art. 81, lid 1, Wet RO

HR: 81.1 RO.