Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
11 augustus 2022 Tariefindeling relais/relaismodules. Hoofdfunctie, nevenfuncties

Indeling van relais/relaismodules. De hoofdfunctie is onveranderd het aan- en uitzetten van de aan de relais gekoppelde apparaten door middel van wijzigingen in de...

2 augustus 2022 Levensmiddel, sesamzaad, (weder)uitvoeren naar India

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om...

2 augustus 2022 Tariefindeling speelgoed, geen afbeelding van een dier of een menselijk wezen

Indelingszaak. BTI. Indelingsregels 1 en 6. Speelgoed. Geen afbeelding van een dier of een menselijk wezen.

1 augustus 2022 Gezouten kippenvlees uit Brazilië, verbeurdverklaring gestelde zekerheid na verlening invoercertificaten, overmacht, vertrouwensbeginsel

Douanekamer. Verbeurdverklaring gestelde zekerheid na verlening invoercertificaten voor gezouten kippenvlees uit Brazilië. Tijdigheid beroep op overmacht....

25 juli 2022 Vergunning AV (schorsing), hoeveelheid een vergunningsvoorwaarde, rente op achterstallen, art. 124-1-h en k, DWU

Betreft de in de vergunning ‘actieve veredeling schorsingssysteem’ opgenomen hoeveelheid een maximum hoeveelheid en is deze opgenomen hoeveelheid een vergunningsvoorwaarde?...

22 juli 2022 Tariefindeling zwembadcovers

Utb en verzoekterugbetaling. Indelingszaak. Zwembadcovers.

19 juli 2022 Accijns, sigaretten, voorhanden

Accijns, sigaretten, voorhanden.

15 juli 2022 Ex-nunc toetsing, rechtmatigheid besluiten

Ex-nunc-toetsing. Er is geen aanleiding om de rechtmatigheid van de bestreden besluiten ex-tunc te toetsen. Beroepen zijn gegrond voor zover het de proceskosten in bezwaar...

15 juli 2022 Verzoeken om terugbetaling, bijzonder omstandigheid, overleggen stukken, art. 124-1-k DWU

Verzoeken om terugbetaling op grond van art. 239 van het CDW. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die teruggave rechtvaardigt. Verweerder heeft voldaan aan de...

15 juli 2022 Accijns, overbrenging accijnsgoederen onder accijnsschorsingsregeling vanuit NL naar een belastingentrepot, valse afmelding in EMCS

Accijns; art. 2a, 2b en 2c Wet op de accijns; art. 10, 20, 24 en 28 Richtlijn 2008/118/EG; overbrenging accijnsgoederen onder accijnsschorsingsregeling vanuit Nederland naar...