Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
24 december 2019 Douanerechtspraak 2020/15, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 24 december 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4668

Civiele procedure. De Franse douane heeft in een trailer een zending
sigaretten aangetroffen, waarvoor geen accijns was voldaan. De trailer en
sigaretten zijn in beslag...

19 december 2019 Douanerechtspraak 2020/17, Hof van Justitie, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1124

Tariefindeling postoperatieve bustehouder. Belanghebbende importeert
“postoperatieve bustehouders”. De Europese Commissie heeft in
uitvoeringsverordening (EU) 2017/1167...

19 december 2019 Douanerechtspraak 2020/16, Hof van Justitie, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1142

Landbouwheffingen. Het Hof van Justitie oordeelt over de uitleg van
Verordening (EU) nr. 1360/2013, waarin de suikerproductieheffingen zijn
vastgesteld voor de...

17 december 2019 Douanerechtspraak 2020/13, GERECHTSHOF Amsterdam, 17 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4445

Antidumpingrechten. Belanghebbende heeft op eigen naam en voor eigen rekening
aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van wielen van aluminium.
Als land...

11 december 2019 Douanerechtspraak 2020/10, RECHTBANK Zeeland - West-Brabant, 11 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4405

Accijns. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag accijns opgelegd voor
een partij sigaretten die niet was voorzien van Nederlandse accijnszegels. In de
...

11 december 2019 Douanerechtspraak 2020/09, RECHTBANK Rotterdam, 11 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9760

Civiele procedure. CSI is douane-expediteur en heeft een partij tabaksafval
ten invoer aangegeven als direct en onmiddellijk vertegenwoordiger van Redisa
(aangever)....

10 december 2019 Douanerechtspraak 2020/12, GERECHTSHOF Amsterdam, 10 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4365

Formaliteiten. Belanghebbende heeft een vergunning actieve veredeling
schorsingssysteem (AV/S) waarvoor zij (ruim vijf maanden) te laat
aanzuiveringsafrekeningen heeft...

3 december 2019 Douanerechtspraak 2020/07, Het Gerecht, 3 december 2019, ECLI:EU:T:2019:831

Antidumping. Koudgewalste platte producten van roestvrij staal van oorsprong
uit China en Taiwan. Yieh United Steel Corp. is een Taiwanese vennootschap die
...

29 november 2019 Douanerechtspraak 2020/06, Hoge Raad der Nederlanden, 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1875

Antidumpingrechten. Stalen of ijzeren bevestigingsmiddelen. Eindarrest na Hof
van Justitie 3 juli 2019, Eurobolt B.V., C-644/17, DR 2019/101* m.nt. Hesselink.
Aangezien...

29 november 2019 Douanerechtspraak 2019/140, Hoge Raad der Nederlanden, 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1863

Tariefindeling kindervoeding. De inspecteur heeft voor een vloeistof, bereid
van magere melk, lactose, meel van granen en biscuit, bestemd en gebruiksklaar
voor...