Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
11 maart 2021 Antidumping, ferrosilicium uit Rusland, verzoeken om terugbetaling, samengestelde uitvoerprijs, antidumpingrecht tot uitdrukking in de wederverkoopprijzen

Verzoeken terugbetaling antidumpingrechten ferrosilicium. In deze hogere voorziening verzoekt RFA International LP om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de...

10 maart 2021 Antidumpingrecht bladaluminium uit China

Verzoek om een prejudiciële beslissing inzake de geldigheid van art. 1 lid 1 van uitvoeringsverordening (EU) 2017/271 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht...

10 maart 2021 Tariefindeling spot-on voor katten tegen vlooien en teken, therapeutische of profylactische werking

De GN moet aldus worden uitgelegd dat een product dat bestaat uit een voor katten bestemde oplossing die lokaal op de huid (spot-on) met pipetten (0,5 ml) moet worden...

3 maart 2021 Accijns, nationale belasting op elektriciteitsproducenten

Afwijzing van een verzoek om correctie van de aangiften inzake de belasting over de waarde van elektriciteitsproductie over de jaren 2013 tot en met 2016.

...
3 maart 2021 Btw bij invoer, belastbaar feit, plaats waar de douaneschuld is ontstaan

Douanerechten. Btw. Invoer van een in Turkije geregistreerd personenvoertuig dat VS op het grondgebied van de Europese Unie heeft ingevoerd. Art. 71, lid 1, tweede alinea,...

2 maart 2021 Verzoek om terugbetaling, art. 239 CDW. Geen sprake van bijzondere omstandigheden

Douanerecht. Verzoek tot terugbetaling. De douaneschuld is ontstaan in 2002. De wettelijke bepalingen inzake terugbetaling zijn materiele voorschriften, zodat art. 239 CDW...

2 maart 2021 Extern communautair douanevervoer, zendingen knoflook, nieuwe mededeling, rechtszekerheid

Douanerecht. Aangifte tot plaatsing onder de regeling extern communautair douanevervoer van zendingen knoflook. In 2016 heeft de Hoge Raad de uitnodigingen tot betaling uit...

25 februari 2021 Tariefindeling vliegtuigslepers

Tariefindeling vliegtuigslepers. Tariefindeling van een elektrische stangloze vliegtuigsleper, die is ontworpen om luchtvaartuigen te trekken, te slepen en te duwen (...

24 februari 2021 Accijns. Vervoer, onregelmatigheid

Schuldvorderingen accijns. Silcompa heeft in 1995 en 1996 onder schorsing van accijns ethylalcohol verkocht in Griekenland. De Italiaanse belastingdienst heeft, naar...

23 februari 2021 Tariefindeling TMC-receivers

Naar het oordeel van de rechtbank moeten de ingevoerde TMC-receivers op basis van de objectieve eigenschappen en kenmerken worden ingedeeld onder postonderverdeling 8517...