Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
16 oktober 2020 Accijns. Waterpijptabak, structuur en tarieven accijns op tabaksfabricaten, begrippen 'rooktabak' en 'producten die geheel of gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan

Prejudiciële verwijzing. Structuur en tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten. Richtlijn 2011/64/EU. Artikel 2, lid 2. Artikel 5, lid 1. Begrip ‘producten die geheel of...

15 oktober 2020 Antidumpingrechten. Vaste meststoffen met ammoniumnitraatgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten, bepaling gehalte, aanname gehalte

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 999/2014. Definitief antidumpingrecht op de invoer van vaste meststoffen met een ammoniumnitraatgehalte...

15 oktober 2020 Antidumpingrechten. Artikel 78 CDW, herziening douaneaangifte, voorwaarde overlegging verbintenisfactuur

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Verordening (EEG) nr. 2913/92. Artikel 78. Artikel 236, lid 1. Invoerprocedure. Herziening van de douaneaangifte. Handelspolitiek....

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China, onderzoek naar schade voor de bedrijfstak van de Unie als gevolg van dumping. Twijfel geldigheid Vo. (EG) 91/2009

Antidumpingrechten; art. 2, leden 10 en 11, en artt. 3 en 4, van Vo. (EG) nr. 384/96; Vo. (EG) nr. 91/2009; invoer van ijzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong...

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China. Geldigheid Vo. (EG) 91/2009, uitleg begrip gedraaide schroeven

Antidumpingrechten; postonderverdeling 7318 15 10 van de GN; Vo. (EG) nr. 384/96; Vo. (EG) nr. 91/2009; invoer van ijzeren en stalenbevestigingsmiddelen van oorsprong uit...

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. Tariefindeling. Ijzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China. Geldigheid Vo. (EG) 91/2009, uitleg begrip gedraaide schroeven

Antidumpingrechten; postonderverdeling 7318 15 10 van de GN; Vo. (EG) nr. 384/96; Vo. (EG) nr. 91/2009; invoer van ijzeren en stalenbevestigingsmiddelen van oorsprong uit...

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China. Geldigheid Vo. (EG) 91/2009, uitleg begrip gedraaide schroeven

Antidumpingrechten; postonderverdeling 7318 15 10 van de GN; Vo. (EG) nr. 384/96; Vo. (EG) nr. 91/2009; invoer van ijzeren en stalenbevestigingsmiddelen van oorsprong uit...

8 oktober 2020 Actieve veredeling, ontstaan en vaststelling douaneschuld, heffinggrondslagen, toepassing preferentiële tariefmaatregel

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie.Verordening (EEG) nr. 2913/92. Communautair douanewetboek. Artikel 121, lid 1. Regeling actieve veredeling. In het vrije verkeer brengen...

8 oktober 2020 Actieve veredeling. Tenietgaan douaneschuld. Artikel 124, lid 1, onder k, van het DWU, begrip 'gebruikte goederen', niet-nalvering voorschriften, aanzuiveringsafrekening niet ingediend binnen de gestelde termijn

Prejudiciële verwijzing. Douanewetboek van de Unie. Artikel 124, lid 1, onder k). Tenietgaan van de douaneschuld indien de goederen niet zijn gebruikt. Begrip ‘gebruikte...

5 oktober 2020 Terugbetaling en berekening rente. Naar welk tarief dient de rente vanaf 1 mei 2016 te worden berekend?

In geschil is of verweerder de rente op juiste wijze heeft vastgesteld. In het bijzonder is in geschil of over de periode 1 mei 2016 tot op de dag van terugbetaling van de...