Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
25 april 2024 Belasting energieproducten en elektriciteit, opnieuw inslaan energieproducten in belastingentrepot, aanvullende accijns en btw

Prejudiciële verwijzing. Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit. Richtlijn 2003/96/EG. Belastingheffing overeenkomstig het beginsel dat deze producten...

18 april 2024 Accijns, verschuldigdheid, uitslag tot verbruik , vernietiging, onherstelbaar verlies, niet te voorziene omstandigheden

Prejudiciële verwijzing. Belastingen. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 7, lid 4. Verschuldigdheid van accijns. Uitslag tot verbruik. Algehele vernietiging of...

11 april 2024 REACH-verordening, registratie en beoordeling en autorisatie en beperkingen chemische stoffen, begrippen invoer en importeur, douane-entrepot

Prejudiciële verwijzing. Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach-verordening)....

11 april 2024 Accijns, invoer elektriciteit, toeslag, geen specifieke doeleinden

Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 1, lid 2. Accijnzen. Elektriciteit. Nationale wettelijke regeling die een toeslag op de accijns op elektriciteit invoert...

11 april 2024 Eigen middelen, vonnissen, onmiddellijk uitvoerbaar, schorsing

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Verordening (EU) nr. 952/2013. Vonnissen in eerste aanleg waarbij douanemaatregelen betreffende traditionele eigen middelen van de...

5 april 2024 Strafzaak. Witwassen, koffer contant geldbedrag van ruim 109.000 euro van IJsland naar Nederland

Bewezenverklaring witwassen door opzettelijk met een contant geldbedrag van ruim 109.000 euro in een koffer vanuit IJsland Nederland in te reizen. Bespreking van bepleite...

2 april 2024 Accijns, op de zaak betrekking hebbende stukken, weigering overlegging onbewerkte versie overzichtsproces-verbaal (1)

Naheffingsaanslagen accijns vernietigd. Verweerder heeft niet alle op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd. Weigering overlegging onbewerkte versie van het...

2 april 2024 Accijns, op de zaak betrekking hebbende stukken, weigering overlegging onbewerkte versie overzichtsproces-verbaal (2)

Naheffingsaanslagen accijns vernietigd. Verweerder heeft niet alle op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd. Weigering overlegging onbewerkte versie van het...

28 maart 2024 Actieve veredeling, vergunning, maximum hoeveelheid, tenietgaan douaneschuld

Vergunning voor de douaneregeling actieve veredeling. De hoeveelheid van de onder de douaneregeling te plaatsen goederen is aan maximum gebonden. Tenietgaan van...

27 maart 2024 Verzoeken om terugbetaling, art. 239 CDW, geen bijzondere omstandigheden

Verzoeken om terugbetaling. Geen bijzondere omstandigheden in de zin van art. 239 CDW.