Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
20 april 2022 Accijns, onveraccijnsde sigaretten, voorhanden, sleutel garagebox

Artikel 51 Wet op de accijns. Betrokkenheid bij voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. In een garagebox zijn 460.000 onveraccijnsde sigaretten aangetroffen. Gelet...

5 april 2022 Vervoerrecht, vervoer van duiven naar China, vervoer of expeditie, procespartij, stelplicht en bewijslast

Vervoerrecht; vervoer van duiven naar China. vervoer of expeditie? Wie is procespartij? Stelplicht en bewijslast.

29 maart 2022 Tabaksproduct, rooktabak in de zin van de Wet op de accijns, afvallen van tabak

Kwalificeert het ingevoerde tabaksproduct als rooktabak in de zin van de Wet op de Accijns ? Verweerder heeft zijn stelling dat geen sprake is van afvallen van tabak, maar...

29 maart 2022 UTB, direct vertegenwoordiger, niet rechtstreeks geraakt, geen recht op bezwaar of beroep

Op grond van de wettelijke bepalingen en de geldende jurisprudentie geldt dat eiseres als direct vertegenwoordiger van belanghebbende niet rechtstreeks wordt geraakt door de...

24 maart 2022 Accijns, verkeer onder schorsing, uitslag tot verbruik, vervalsing AGD, overtreding of onregelmatigheid, onttrekking, fraude derde

Invordering van accijnzen wegens schending van de schorsingsregeling voor het verkeer van minerale oliën.

22 maart 2022 Tariefindeling Emerox 1144, percentage zuiverheden, chemisch product, vertrouwensbeginsel

Indeling in GN van ‘Emerox 1144’. Percentage onzuiverheden in Emerox 1144 te hoog om als residuele onzuiverheid te gelden. Emerox 1144 kwalificeert als chemisch product,...

22 maart 2022 Tariefindeling Emerox 1144, percentage zuiverheden, chemisch product, vertrouwensbeginsel

Indeling in GN van ‘Emerox 1144’. Percentage onzuiverheden in Emerox 1144 te hoog om als residuele onzuiverheid te gelden, Emerox 1144 kwalificeert als chemisch product...

18 maart 2022 Accijns, onveraccijnsde sigaretten, voorhanden, sleutel garagebox

Artikel 51 Wet op de accijns. Betrokkenheid bij voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. In een garagebox zijn 460.000 onveraccijnsde sigaretten aangetroffen. Gelet...

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, textiel zool zichtbaar met het blote oog

 Utb. Indelingsgeschil. Pantoffels. Niet voldaan aan de in Aantekeningen 3 en 4 op Hoofdstuk 64 GN neerlegde vereisten dat textiel in de zool zichtbaar moet zijn met het...

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, verzoek om terugbetaling, textiel zool zichtbaar met het blote oog

Indelingsgeschil. Pantoffels. Verzoek terugbetaling. Op grond van Aantekening 3 bij Hoofdstuk 64 GN geldt dat het aan de buitenzijde van de zool aanwezige textiel met het...