Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
24 december 2021 Tariefindeling deurmat, vervaardigd van rubber en polyestervezels en bestemd voor gebruik buitenshuis, begrip vloerbedekking

Posten 4016 en 5705 van de GN; tariefindeling deurmat, vervaardigd van rubber en polystervezels en bestemd voor gebruik buitenshuis; begrip vloerbedekking.

...
24 december 2021 Art. 81, lid 1, Wet RO, tweede cassatie, tariefindeling scheepscasco's

HR: 81.1 RO

24 december 2021 Art. 81, lid 1, Wet RO, tweede cassatie, tariefindeling scheepscasco's

HR: 81.1 RO.

16 december 2021 Antidumping, niet-preferentiële oorsprong, rijwielen, oorsprong Cambodja of China, ingrijpendheid ver- of bewerkingen

Niet-preferentiële oorsprong van rijwielen Cambodja of China? Antidumpingrechten. Ingrijpendheid van ver- of bewerkingen. WTO-listrules.

...
16 december 2021 Antidumping, niet-preferentiële oorsprong, rijwielen, oorsprong Cambodja of China, ingrijpendheid ver- of bewerkingen, vertrouwens-, rechtszekerheids- en ne bis in idem-beginsel

Niet-preferentiële oorsprong van rijwielen Cambodja of China ? Antidumpingrechten. Ingrijpendheid van ver- of bewerkingen. WTO-listrules. Vertrouwens-, rechtzekerheids- en...

7 december 2021 Op de zaak betrekking hebbende stukken niet overgelegd, vernietiging UTB

Verweerder heeft niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd, art. 8:42 Awb. Vernietiging utb.

7 december 2021 Bestuurlijke boete, bestreden besluit als ingetrokken beschouwd, proceskostenvergoeding

Bestuurlijke boete. Het bestreden besluit wordt als ingetrokken beschouwd zoals bedoeld in art. 6:19, eerste lid, van de Awb. Geen integrale proceskostenvergoeding.

...
6 december 2021 Strafrecht, verzending tijgerschedels en leeuwenschedel, Cites

Verdachte en medeverdachte hebben een aantal tijgerschedels en een leeuwenschedel aan een Engelse handelaar verkocht. Ook heeft verdachte meerdere valse (verzend)etiketten...

2 december 2021 Zonder vergunning uitvoer onderdelen gasturbines naar Iran, catch-allbeschikking

Belanghebbende is verboden om zonder vergunning onderdelen voor gasturbines naar Iran te (laten) uitvoeren ('catch-allbeschikking'). Verzoek tot intrekking van deze...

2 december 2021 Antidumping, zonneglas, uitleg criteria voor behandeling als marktgerichte onderneming, BMO

Hogere voorziening. Dumping. Invoer van zonneglas van oorsprong uit China. Verordening (EG) nr. 1225/2009. Art. 2, lid 7, onder b) en c). Behandeling als marktgerichte...