Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
15 mei 2020 Douanerechtspraak 2020/67, Hoge Raad der Nederlanden, 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:873

Formeel belastingrecht; verdedigingsbeginsel; HvJ Prequ’ Italia,
ECLI:EU:C:2017:1010; andere afloop; relevantie van bron en tijdstip van
verkrijging van bewijs voor...

15 mei 2020 Douanerechtspraak 2020/66, Hoge Raad der Nederlanden, 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:872

Formeel belastingrecht; verdedigingsbeginsel; HvJ Prequ’ Italia,
ECLI:EU:C:2017:1010; andere afloop; gelegenheid voor eigen onderzoek en bewijs
voor oorsprong van...

30 april 2020 Douanerechtspraak 2020/69, Hof van Justitie, 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:337

Accijns. Tarieven wijn en andere niet-mousserende gegiste dranken dan wijn en
bier. Beginselen van rechtszekerheid en bescherming van het gewettigd
vertrouwen.

30 april 2020 Douanerechtspraak 2020/68, Hof van Justitie, 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:336

Tariefindeling. Digitale fotocamera's.

Post 8525 80 91

29 april 2020 Douanerechtspraak 2020/59, RECHTBANK Amsterdam, 29 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2396

De rechtbank veroordeelt verdachte voor het exporteren van papegaaien zonder
de juiste papieren, het vervalsen van documenten en het gebruiken daarvan. Door
te doen...

29 april 2020 Douanerechtspraak 2020/58, RECHTBANK Amsterdam, 29 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2390

De rechtbank veroordeelt verdachte voor het exporteren van papegaaien zonder
de juiste papieren, het vervalsen van documenten en het gebruiken daarvan. Door
te doen...

21 april 2020 Douanerechtspraak 2020/65, Hoge Raad der Nederlanden, 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:767

Economische zaak. Opzettelijk militaire goederen zonder vergunning doorvoeren
in Nederland, begaan door rechtspersoon (professionele luchtvrachtvervoerder),
art. 3:1...

14 april 2020 Douanerechtspraak 2020/64, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 14 april 2020, ECLI:NL:OGEAA:2020:119

Accijns. Belanghebbende is importeur van sigaretten. Belanghebbende heeft
verzocht om teruggaaf van accijns. Belanghebbende stelt dat de vaste gedragslijn
voor...

10 april 2020 Douanerechtspraak 2020/55, Hoge Raad der Nederlanden, 10 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:613

De Staatssecretaris van Financiën heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de
uitspraak van Hof Amsterdam van 23 oktober 2018, nrs. 17/00485 en 17/00486,
...

10 april 2020 Douanerechtspraak 2020/54, Hoge Raad der Nederlanden, 10 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:612

De Staatssecretaris van Financiën heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de
uitspraak van Hof Amsterdam van 23 oktober 2018, nrs. 17/00485 en 17/00486,
...