Tariefcontingenten

  • Bij Besluit (EU) 2021/1213 van 13 juli 2021 (PbEU L 264 van 26 juli 2021) heeft de Raad de sluiting, bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Argentijnse Republiek uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft de tariefcontingenten voor vlees van schapen of van geiten: vers, gekoeld of bevroren, gerst, mais, breukrijst, druivensap, knoflook en rundvlees.

  • Bij Verordening (EU) 2021/1203 van 19 juli 2021 (PbEU L 261 van 22 juli 2021) heeft de Raad de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU) 2020/1706 die voorziet in de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2021-2023.

  • Bij Besluit (EU) 2021/1197 van 13 juli 2021 (PbEU L 260 van 21 juli 2021) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft het tariefcontingent voor maniok/cassave.

  • Op haar website heeft de Commissie een voorstel bekend gemaakt voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2020/1706 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie bekend gemaakt voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2021-2023.

  • Op haar website heeft de Europese Commissie de voorstellen gepubliceerd voor de tariefcontingenten en de schorsingen per 1 juli 2021.