Douane en automatisering

  • Dit jaar wordt het AanGifteSysteem (AGS) van de Douane vervangen door het Douaneaangiften Management System (DMS). Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform bijlage B van het douanewetboek van de Unie (DWU). Net als in AGS kunnen in DMS-aangiften voor invoer, uitvoer en voor bijzondere regelingen worden ingediend.

  • Onlangs is het vierde verslag van de Commissie gepubliceerd over de voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie (DWU) voorziet. Dit verslag gaat dieper in op de verdere vooruitgang die werd geboekt met de ontwikkeling van de elektronische systemen en beschrijft het de evolutie naar een volledig digitale omgeving die sinds de inwerkingtreding van het DWU heeft plaatsgevonden. Daartoe wordt voortgebouwd op het werkprogramma van het DWU (DWU/WP), dat als uitgangspunt voor de voortgangsrapportage dient.

  • De nieuwe planning voor de implementatie voor DMS 4.0 is bekend. Deze geldt voor aangevers die nu aangifte doen via de normale procedure in Aangiftesysteem (AGS). De planning is besproken en vastgesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

  • Vanaf 1 januari 2022 is een 2-cijferige code in de douaneaangifte verplicht. Daarom wijzigt het gebruik van de codes in tabel A22, onderdeel Aangiftebehandeling van het Codeboek Douane. Deze codes gebruikt u bij het gegevenselement ‘Aard van de transactie’ (vak 24 van de douaneaangifte). De vernieuwde tabel en invoeringsdatum staan in de nieuwe Europese uitvoeringsverordening voor bedrijfsstatistieken (Verordening (EU) 2020/1197).

  • Vanaf 1 september 2021 breidt de Douane het aantal vergunningen dat via het EU Trader Portal aangevraagd kan worden verder uit.