Douane en automatisering

  • Op 13 februari 2024 implementeert de Douane EMCS 4.1.

  • Op 11 maart 2024 wordt een nieuwe versie van het EU Trader Portal (EU TP) en Customs Decisions Management System (CDMS) geïnstalleerd. Hierdoor verandert de manier waarop u vergunningen doorlopende zekerheid (CGU) gebruikt, wijzigt en aanvraagt.

  • Bij een levering binnen de Europese Unie (EU) van EU-goederen is in principe geen douane document nodig en volstaat een factuur en een vervoersdocument zoals het CMR. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarbij een bewijs dat de goederen uit de EU komen aangetoond moet worden. Dit omdat men anders invoerrechten zou moeten betalen op de plaats van binnenkomst binnen de EU voor EU-goederen. Wanneer goederen worden verzonden met een zeeschip vanuit Nederland naar Spanje kan het schip theoretisch gezien van buiten de EU komen wanneer het in Spanje aankomt. Wanneer voor de EU-zending een T2L document opgemaakt wordt, kan daarmee aangetoond worden dat de goederen de EU-status hebben. Het T2L vervoersdocument wordt opgemaakt voor de rederij of agent die de boot formaliteiten afhandelt in de haven van aankomst. 

  • Vanaf 15 januari 2024 verandert de manier waarop bedrijven de Douane informeren over transshipmentzendingen. Deze verandering heeft gevolgen voor exporteurs, expediteurs, vervoerders, cargadoors, stuwadoors en softwareontwikkelaars in de maritieme sector.

  • Vergunninghouders 'Inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA)' en softwareleveranciers die producten en diensten levert voor een vergunninghouder IIAA hebben te maken met het vervangen van de huidige aangiftesystemen van de Douane door het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS). (Of krijgen daar binnenkort mee te maken.) In het document 'Aandachtspunten overgang naar DMS uit proeftuin DMS 4.1' staat informatie die kan helpen bij de overgang naar DMS.