Boekbesprekingen

 • Onlangs is de nieuwe editie van het Douanememo verschenen. Het Douanememo 2019 bevat
  in kort bestek een overzicht van de binnen de Europese Unie geldende
  douanebepalingen. Het memo volgt daarbij de onderwerp volgorde zoals gehanteerd in
  het Douanewetboek van de Unie (DWU).

 • Onlangs is de nieuwe editie van het Douanememo verschenen. Het Douanememo 2018 bevat
  in kort bestek een overzicht van de binnen de Europese Unie geldende
  douanebepalingen. Het memo volgt daarbij de onderwerp volgorde zoals gehanteerd in
  het Douanewetboek van de Unie (DWU).

 • In de Wegwijsserie van Sdu is onlangs de 14e druk verschenen van "Wegwijs
  in de btw". In het boek wordt de btw op een heldere en toegankelijke manier wordt
  beschreven. Het boek is daarmee uitstekend geschikt als studieboek. Er wordt veel
  verwezen naar wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten, en de behandelde
  onderwerpen worden in veel gevallen verlevendigd met (cijfer)voorbeelden. Mede
  hierdoor is “Wegwijs in de btw” tevens goed geschikt als naslagwerk voor
  belastingadviseurs, advocaten en accountants die in de praktijk met btw te maken
  hebben.

 • Het Douanememo 2017 is zojuist verschenen. Het jaarlijkse memo is een praktisch
  jaarboek met een overzicht van de binnen de EU geldende douanebepalingen.

 • Bij Sdu verschijnt binnenkort de herziene editie van het boek Heffingsgrondslagen
  douanerecht, geschreven door mr. ing. B.J.B (Bart) Boersma en A .P. (Bram) van
  Breukelen.