Verbruiksbelastingen

 • De staatssecretaris van Financiën heeft d.d. 14 juli 2020 het wetsvoorstel ingediend
  dat strekt tot de implementatie van de richtlijn elektronische handel en de
  aanvullende richtlijn. Beide richtlijnen zijn gericht op de modernisering en
  vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende
  internetverkopen (zowel goederen als diensten). Deze nieuwe regels hebben vooral
  betrekking op de verkopen aan particuliere consumenten. De memorie van toelichting
  maakt melding van inwerkingtreding per 1 januari 2021, maar naar alle
  waarschijnlijkheid zal de wet pas (gedeeltelijk) in werking treden op 1 juli 2021. De
  Europese Commissie heeft namelijk voorgesteld om de inwerkingtreding van het gehele
  pakket elektronische handel uit te stellen tot 1 juli 2021. In antwoord op
  Kamervragen werd eerder ook al aangegeven dat Nederland één van de landen is die op 1
  januari 2021 niet gereed is om het e-commercepakket naar behoren te laten
  functioneren.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 1 juli 2020 duidelijkheid
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van een ligorthese. Naar het
  oordeel van de Belastingdienst is een ligorthese geen antidecubitusmatras of
  maatkorset. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% btw. De toelichting op de
  website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft, mede
  namens de minister van Financiën en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
  en Sport, de Kamervragen beantwoord van het lid Van Kooten-Arissen (Groep Krol/Van
  Kooten-Arissen), over de btw-verlaging op o.a. groente en fruit in Duitsland, alsmede
  die van het lid Van Otterloo (50PLUS), over de berichten dat in België en Duitsland
  de btw op korte termijn omlaag gaat. Met de beantwoording worden ook een tweetal
  toezeggingen aan de Kamer – lees: een analyse over de verlaging van de btw-tarieven
  in buurlanden (AO Ecofin, 8 juni) en de beantwoording van de schriftelijke vragen
  over de btw (AO Ecofin, 30 juni) – als afgedaan beschouwd.

  Uit de beantwoording blijkt onder meer dat het kabinet niet voornemens is de
  btw-tarieven in Nederland tijdelijk te verlagen. Nut en noodzaak lijken beperkt,
  gezien de naar verwachting beperkte effecten. Een tijdelijke verlaging zou ongericht
  zijn in het compenseren van de ondernemers in de grensstreek en leiden tot veel
  administratieve kosten voor bedrijven voor aanpassing van prijzen in de winkels en
  ict-systemen. De introductie van een nieuw, nog niet bestaand tarief is bovendien op
  korte termijn IT-technisch niet mogelijk voor de Belastingdienst. De huidige
  IT-ondersteuning kan maximaal drie tarieven bevatten: de geldende tariefcombinatie en
  de twee voorafgaande tariefcombinaties. Een tariefcombinatie moet tot 10 jaar na zijn
  geldigheid beschikbaar blijven in het systeem. Als gevolg hiervan is het op korte
  termijn niet mogelijk het algemene of het verlaagde tarief voor de omzetbelasting aan
  te passen. De vragen en antwoorden treft u onderstaand aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 23 juni uni 2020
  duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering en de verhuur
  van een kniedistractor met toebehoren (een kniedistractorset). Naar het oordeel van
  de Belastingdienst zijn deze prestaties belast met 9% btw. De toelichting op de
  website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hebben
  de staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en
  Van Huffelen (Toeslagen en Douane) de Kamervragen beantwoord van het Haga (Van Haga)
  over het voorgenomen uitstel van nieuwe btw-regels voor e-commerce van de Europese
  Commissie. Hieruit blijkt onder meer dat Nederland één van de landen is die 1 januari
  2021 niet gereed is om het e-commercepakket naar behoren te laten functioneren. Daar
  komt bij dat sommige Nederlandse ondernemers hebben aangegeven meer
  voorbereidingstijd nodig te hebben. Ook worden geen mogelijkheden gezien om het
  oneerlijke speelveld tussen Nederlandse (web)winkels en Chinese webwinkels recht te
  trekken en de btw-vrijstelling per 1 januari 2021 af te schaffen. Het IT-systeem van
  de Belastingdienst is per die datum niet gereed om de forse toename aan btw-aangiftes
  te kunnen verwerken. De antwoorden op de Kamervragen treft u onderstaand aan.