Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de
  videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober jl. aangeboden.
  Bij dit verslag is ook een kwartaaloverzicht opgenomen van lopende
  EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën. De
  relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van
  zaken, zijn hieronder opgenomen.

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft
  Kamervragen beantwoord van het lid Lodders (VVD) over het bericht 'Consument merkt
  niks van lagere btw op e-books' van RTL Nieuws. Uit de beantwoording blijkt onder
  meer dat het doel van de maatregel primair gericht is op het creëren van een gelijk
  speelveld in de btw-behandeling van fysieke boeken, kranten en tijdschriften en het
  via elektronische weg leveren van de gedigitaliseerde inhoud daarvan. In het ideale
  geval zou dit ook leiden tot een prijsverlaging voor de consument, maar bedrijven
  gaan zelf over het bepalen van hun prijsbeleid en de overheid heeft geen instrumenten
  om een verlaging van de consumentenprijs af te dwingen. In 2022 zal een evaluatie
  worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde
  btw-tarief voor boeken en dergelijke (fysiek en elektronisch). De prijsontwikkeling
  van elektronische publicaties zal tot die tijd worden gemonitord door het CBS. De
  antwoorden op de Kamervragen treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de
  Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over uitstel van de inwerkingtreding van het
  btw e-commercepakket. Uit de brief aan de Kamer blijkt dat het voorstel van de
  Europese Commissie om de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 juli 2021 is
  aangenomen. Ook wordt in de brief opgemerkt dat Nederland in goed overleg met de
  Europese Commissie en samen met Duitsland zich zal blijven inzetten voor extra
  uitstel tot 1 januari 2022. De volledige tekst van de brief aan de Kamer treft u
  onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de
  videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 juli jl. aangeboden. Bij
  dit verslag is ook een kwartaaloverzicht opgenomen van lopende
  EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën. De
  relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van
  zaken, zijn hieronder opgenomen.

 • De Richtlijn 92/83/EEG is de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en
  alcoholhoudende dranken. Deze richtlijn, die al stamt uit 1992, wordt aangepast zodat
  deze weer up-to-date is.