Verbruiksbelastingen

  • De Wet implementatie richtlijnen elektronische handel treedt definitief in werking met ingang van 1 juli 2021. Het koninklijk besluit dat deze inwerkingtreding regelt is op 7 juni 2021 gepubliceerd (Staatsblad 2021 261). De wet is gericht op modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen van zowel goederen als diensten (inclusief een uitbreiding van het zogeheten éénloketsysteem). De nota van toelichting op het besluit treft u onderstaand aan.

  • Met een nieuwsbericht d.d. 25 mei 2021 op het Forum Fiscaal Dienstverleners heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat ook niet-EU-ondernemers zich kunnen aanmelden bij het EU-btw-éénloketsysteem van de Belastingdienst voor de Unieregeling en de niet Unieregeling. De tekst van het nieuwsbericht treft u onderstaand aan.

  • Met het bericht van 1 juni 2021 op het Forum Fiscaal Dienstverleners heeft de Belastingdienst aangegeven dat een Nederlandse fiscale eenheid omzetbelasting niet kan deelnemen aan de Unieregeling van het éénloketsysteem (OSS). De volledige tekst van dit nieuwsbericht treft u onderstaand aan.

  • De staatssecretaris van Financiën heeft het eerder gepubliceerde beleidsbesluit gewijzigd dat betrekking heeft op de per 1 januari 2020 in werking getreden zogenoemde "snelle oplossingen" of "quick fixes" voor de btw. Dit zijn regels die het handelsverkeer tussen lidstaten harmoniseren en vereenvoudigen. De Europese Commissie heeft in december 2019 een toelichting gegeven op de snelle oplossingen (zogenoemde explanatory notes quick fixes).

  • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 7 mei 2021 duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van gelpads en gelstrips. Naar het oordeel van de Belastingdienst zijn gelpads en gelstrips zijn verbandmiddelen. De levering hiervan is daarom belast met 9% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.