Verbruiksbelastingen

 • Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft in navolging op
  eerdere Kamervragen opnieuw antwoorden gegeven op vragen die zijn gesteld door het
  lid Moorlag (PvdA) over het betalen van invoerrechten en btw voor pakketjes die aan
  de deur worden afgeleverd. Uit de antwoorden blijkt onder dat PostNL dit jaar een
  e-payment pilot start voor het betalen van bijkomende kosten op importzendingen
  (invoer/btw). Consumenten wordt dan de mogelijkheid geboden om deze kosten
  voorafgaand aan ontvangst online te betalen via een betaalverzoek. Ook wordt gewezen
  op het feit dat in opdracht van de Europese Commissie wordt gewerkt aan het online
  one-stop-shop-portaal (OSS) in verband met de afschaffing van de btw-vrijstelling tot
  22 euro in 2021. Dit portaal faciliteert niet-EU e-commerce aanbieders bij het vooraf
  inklaren en verrekenen van belastingen en invoerrechten. In dat geval kan een
  bestelling ook gewoon weer aan huis worden afgeleverd, zelfs zonder e-payment
  procedure. De vragen en antwoorden treft u hieronder aan.

 • Volgens een nieuwe studie van de Europese Commissie d.d. 5 september 2019 verloren de
  EU-landen € 137,4 miljard aan btw-inkomsten. Deze zogenaamde btw-kloof - lees: het
  verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag - is
  enigszins gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, maar blijft zeer hoog. In 2017
  stegen de geïnde btw-inkomsten met 4,1% sneller dan de 2,8% verhoging van de totale
  btw-plicht. Als gevolg hiervan daalde de btw-kloof in de EU-lidstaten van ongeveer 8
  miljard EUR of 11,2% procentueel. De individuele prestaties van de lidstaten lopen
  echter nog steeds sterk uiteen.

 • In Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 is momenteel bepaald dat goederen waarvan
  de intrinsieke waarde niet meer dan € 22 bedraagt, tijdelijk voor het vrije verkeer
  in de Unie mogen worden aangegeven door ze eenvoudigweg bij de douanediensten aan te
  brengen in plaats van een douaneaangifte in te dienen. Een van de redenen hiervoor is
  dat de meeste goederen met een waarde van niet meer dan € 22 van btw kunnen worden
  vrijgesteld. Deze goederen kunnen ook voor een vrijstelling van douanerechten in
  aanmerking komen.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 te Brussel. Bij
  dit verslag is, conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening, tevens
  bijgevoegd het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het
  terrein van het Ministerie van Financiën. De relevante voorstellen, alsmede de stand
  van zaken, treft u hieronder aan.

 • Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft recent antwoorden
  gegeven op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over het betalen van invoerrechten en
  btw aan de deur. Uit de antwoorden blijkt onder meer een sterke toename van
  internationale e-commerce en een toenemend vertrouwen van consumenten daarin. Dit
  leidt ook tot een toename van het aantal postzendingen waarvoor invoerrechten en btw
  dient te worden betaald. Vanuit een doelmatigheidsoogpunt kan het daarom de voorkeur
  hebben om pakketten te laten halen bij een PostNL-locatie. Ontvangers zijn namelijk
  vaak niet geïnformeerd over het feit dat invoerrechten moeten worden betaald en zijn
  niet bereid om deze alsnog te betalen of zijn daar op het bezorgmoment niet toe in
  staat. PostNL heeft in haar algemene voorwaarden opgenomen dat poststukken in
  beginsel op het adres van de geadresseerde moeten worden afgeleverd, tenzij dit
  redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden. PostNL handelt hiermee niet in
  strijd met wet- en regelgeving. De vragen en antwoorden treft u hieronder aan.