Verbruiksbelastingen

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de
  Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over uitstel van de inwerkingtreding van het
  btw e-commercepakket. Uit de brief aan de Kamer blijkt dat het voorstel van de
  Europese Commissie om de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 juli 2021 is
  aangenomen. Ook wordt in de brief opgemerkt dat Nederland in goed overleg met de
  Europese Commissie en samen met Duitsland zich zal blijven inzetten voor extra
  uitstel tot 1 januari 2022. De volledige tekst van de brief aan de Kamer treft u
  onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de
  videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 juli jl. aangeboden. Bij
  dit verslag is ook een kwartaaloverzicht opgenomen van lopende
  EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën. De
  relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van
  zaken, zijn hieronder opgenomen.

 • De Richtlijn 92/83/EEG is de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en
  alcoholhoudende dranken. Deze richtlijn, die al stamt uit 1992, wordt aangepast zodat
  deze weer up-to-date is.

 • De staatssecretaris van Financiën heeft d.d. 14 juli 2020 het wetsvoorstel ingediend
  dat strekt tot de implementatie van de richtlijn elektronische handel en de
  aanvullende richtlijn. Beide richtlijnen zijn gericht op de modernisering en
  vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende
  internetverkopen (zowel goederen als diensten). Deze nieuwe regels hebben vooral
  betrekking op de verkopen aan particuliere consumenten. De memorie van toelichting
  maakt melding van inwerkingtreding per 1 januari 2021, maar naar alle
  waarschijnlijkheid zal de wet pas (gedeeltelijk) in werking treden op 1 juli 2021. De
  Europese Commissie heeft namelijk voorgesteld om de inwerkingtreding van het gehele
  pakket elektronische handel uit te stellen tot 1 juli 2021. In antwoord op
  Kamervragen werd eerder ook al aangegeven dat Nederland één van de landen is die op 1
  januari 2021 niet gereed is om het e-commercepakket naar behoren te laten
  functioneren.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 1 juli 2020 duidelijkheid
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van een ligorthese. Naar het
  oordeel van de Belastingdienst is een ligorthese geen antidecubitusmatras of
  maatkorset. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% btw. De toelichting op de
  website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.