Verbruiksbelastingen

 • Volgens nieuwe cijfers uit het VAT GAP rapport 2018 verliezen de EU-lidstaten nog
  steeds bijna € 150 miljard aan btw-inkomsten. De uitkomst van de studie is recent
  door de Europese Commissie gepubliceerd.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 1 en 2 oktober in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Hieruit blijkt dat het Bulgaarse voorzitterschap opnieuw een akkoord probeert te
  bereiken over een de tijdelijke toepassing van een algemene verleggingsregeling voor
  leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel. Het voorstel is
  eerder politiek gekoppeld aan het richtlijnvoorstel inzake e-publicaties. Nederland
  steunt het voorstel om lidstaten de mogelijkheid te bieden tijdelijk een algemene
  verleggingsregeling te hanteren, maar is vooralsnog niet van plan het zelf in te
  zetten. Ook is Nederland voorstander van de gelijke btw-behandeling van digitale en
  fysieke publicaties. De toelichting op deze agendapunten in de geannoteerde agenda
  treft u hieronder aan.

 • In de accijnswetgeving wordt gebruik gemaakt van GN-codes. Dit zijn niet de actuele
  GN-codes maar GN-codes van een eerdere datum. Met ingang van 15 september 2018 worden
  voor de toepassing van de accijnswetgeving bij minerale oliën van andere GN-codes
  gebruik gemaakt. In dit nieuwsbericht wordt (nogmaals) gewezen op deze verandering.

 • Het tarief voor de accijns die door de verschillende lidstaten van de Unie op bier
  wordt geheven kan op 2 verschillende manieren bepaald worden: op grond van het aantal
  graden Plato of op grond van het effectief alcoholvolumegehalte. Door een arrest van
  het Europese Hof van Justitie heeft er een wijziging plaatsgevonden voor deze eerste
  manier.

 • In artikel 97 van Btw-Richtlijn 2006/112/EG is bepaald dat het normale btw-tarief van
  1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 niet lager mag zijn dan 15%. Deze bepaling
  heeft een tijdelijk karakter en is daarom al verschillende keren ongewijzigd
  verlengd. De Raad van de Europese Unie heeft op 22 juni 2018 nu echter de Richtlijn
  (EU) 2018/912 vastgesteld en een einde gemaakt aan de tijdelijkheid van deze bepaling
  over het minimumtarief. Deze richtlijn wijzigt namelijk de Btw-Richtlijn 2006/112/EG
  en bepaalt dat a. het huidige normale btw-minimumtarief 15 % moet blijven en b. het
  minimumtarief een structureel karakter moet krijgen. De lidstaten moeten uiterlijk op
  1 september 2018 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen hebben
  genomen om aan deze Richtlijn te voldoen. De tekst van de richtlijn treft u
  onderstaand aan.