Verbruiksbelastingen

  • De Belastingdienst maakt met een nieuwsbericht ondernemers erop attent om tijdig de in een ander EU-land betaalde btw terug te vragen. Aangeraden wordt om het nu alvast te doen, om zo te voorkomen dat het verzoek te laat is en de btw niet terug gekregen kan worden. De deadline voor de aanvraag is 30 september 2021.

  • Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst), de Tweede Kamer geïnformeerd over varianten waarmee de gezonde voedselkeuze makkelijker kan worden gemaakt. In de brief worden verschillende alternatieven benoemd en wordt mede ingegaan op de gedachte om de gezonde voedselkeuze makkelijker te maken via de prijs. Ook wordt toegelicht welke beperkingen en aandachtspunten er zijn bij de vaak voorgestelde btw-verlaging op groente en fruit als beleidsinstrument.

  • Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst), antwoord gegeven op de Kamervragen van de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD) over het verlaagde btw-tarief op sierteeltproducten. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het kabinet bevestigt dat deze producten, zoals bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten onder het verlaagde btw-tarief van 9% vallen. Het kabinet heeft geen voornemen om sierteeltproducten onder het algemeen tarief te plaatsen, maar in 2022 zal er wel een brede evaluatie van het verlaagde btw-tarief (inclusief sierteelt) plaatsvinden. De antwoorden op de Kamervragen treft u onderstaand aan.

  • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 30 juni 2021 duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van sperma dat afkomstig is van sportpaarden. Naar het oordeel van de Belastingdienst is sperma van dekhengsten belast tegen 9% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • De staatssecretaris heeft met de regeling van 6 juli 2021, nr. 2021-0000130794, de Algemene Douaneregeling met ingang van 8 juli 2021 gewijzigd. Op grond van Richtlijn 2009/132/EG paste Nederland een btw-vrijstelling toe op de invoer van goederen in het kader van internet- en postorderverkoop waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan € 22 bedraagt. De Richtlijn elektronische handel, heeft met ingang van 1 juli 2021 deze mogelijkheid geschrapt. Dit betekent dat de btw-vrijstelling is vervallen voor ingevoerde kleine zendingen waarvan de intrinsieke waarde niet meer bedraagt dan € 22. De onderhavige ministeriële regeling strekt tot aanpassing van de Algemene douaneregeling. De tekst en de toelichting hiervan, treft u onderstaand aan.