Verbruiksbelastingen

 • De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd over de
  eerder op 1 januari 2020 in werking getreden zogenoemde "snelle oplossingen" of
  "quick fixes" voor de btw. Dit zijn regels die het handelsverkeer tussen lidstaten
  harmoniseren en vereenvoudigen. De Europese Commissie heeft in december 2019 een
  toelichting gegeven op de snelle oplossingen (zogenoemde explanatory notes quick
  fixes). In dit beleidsbesluit wordt aangegeven in hoeverre deze Toelichting van de
  Europese Commissie wordt gevolgd en in welk opzicht daarvan wordt afgeweken. Het
  beleidsbesluit treedt in werking met ingang van 18 december 2020 en werkt terug tot
  en met 1 januari 2020.

 • De Europese Commissie geeft met een persbericht aan verheugd te zijn over de
  goedkeuring die 7 december 2020 is gegeven aan nieuwe maatregelen waarmee de
  lidstaten de verkoop van coronavaccins en -testkits aan ziekenhuizen, artsen en
  particulieren, en voor nauw daarmee samenhangende diensten tijdelijk kunnen
  vrijstellen van btw. Momenteel kunnen de lidstaten al wel een verlaagd btw-tarief
  toepassen op de verkoop van vaccins, maar geen nultarief, en ook komen testkits niet
  in aanmerking voor een verlaagd tarief. Met de gewijzigde richtlijn kunnen de
  lidstaten desgewenst een nultarief of een verlaagd tarief toepassen op zowel vaccins
  als testkits. De tekst van het persbericht van de Commissie treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst – heeft de
  Tweede Kamer antwoord gegeven op de vragen uit het schriftelijk overleg van de vaste
  commissie voor Financiën over het door de minister van Buitenlandse Zaken op 28
  augustus 2020 toegezonden Fiche (Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige
  belastingheffing, Kamerstuk 22112, nr. 2093). Hiervan hebben een aantal antwoorden
  betrekking op btw-onderwerpen, zoals meerderheidsbesluitvorming bij vaststelling van
  Europese maatregelen op fiscaal terrein, de btw-kloof in Nederland, alsmede het
  evalueren en herzien van alle bijzondere btw-regelingen zoals vrijstellingen en
  nultarieven. De relevante passages uit de beantwoording aan de Kamer, treft u
  onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de
  videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober jl. aangeboden.
  Bij dit verslag is ook een kwartaaloverzicht opgenomen van lopende
  EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën. De
  relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van
  zaken, zijn hieronder opgenomen.

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft
  Kamervragen beantwoord van het lid Lodders (VVD) over het bericht 'Consument merkt
  niks van lagere btw op e-books' van RTL Nieuws. Uit de beantwoording blijkt onder
  meer dat het doel van de maatregel primair gericht is op het creëren van een gelijk
  speelveld in de btw-behandeling van fysieke boeken, kranten en tijdschriften en het
  via elektronische weg leveren van de gedigitaliseerde inhoud daarvan. In het ideale
  geval zou dit ook leiden tot een prijsverlaging voor de consument, maar bedrijven
  gaan zelf over het bepalen van hun prijsbeleid en de overheid heeft geen instrumenten
  om een verlaging van de consumentenprijs af te dwingen. In 2022 zal een evaluatie
  worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde
  btw-tarief voor boeken en dergelijke (fysiek en elektronisch). De prijsontwikkeling
  van elektronische publicaties zal tot die tijd worden gemonitord door het CBS. De
  antwoorden op de Kamervragen treft u onderstaand aan.