Verbruiksbelastingen

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden
  dat strekt tot implementatie van de artikelen 2 en 3 van de EU-richtlijn 2017/2455
  van 5 december 2017 voor bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en
  afstandsverkopen van goederen (richtlijn elektronische handel) en de EU-richtlijn van
  12 maart 2019 met nog enkele aanvullende bepalingen op de richtlijn elektronische
  handel (aanvullende richtlijn). Een belangrijk gevolg van deze implementatie is dat
  een omvangrijke uitbreiding wordt gerealiseerd van de btw-heffing via het zogenoemde
  mini éénloketsysteem (Mini One-Stop Shop System: MOSS), dat nu nog alleen van
  toepassing is op digitale diensten voor consumenten in de EU door ondernemers die
  geen vestiging hebben in de lidstaat van de afnemer. De beoogde invoeringsdatum van
  het wetsvoorstel is 1 januari 2021. De consultatie sluit op 30 oktober 2019.

 • Op de website van de Belastingdienst wordt met een nieuwsbericht aangegeven dat alle
  eenmanszaken in het najaar van 2019 een brief van de Belastingdienst ontvangen met
  daarin een nieuw btw-identificatienummer. De eerste groep ondernemers met een
  eenmanszaak is al benaderd met een nieuw btw-identificatienummer, het btw-id. In
  totaal ontvangen deze maand circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id. Alleen
  het btw-identificatienummer van Nederlandse eenmanszaken verandert. In het nieuwe
  btw-id is het burgerservicenummer (BSN) niet meer verwerkt. Het nieuwe nummer bestaat
  uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter 'B' en een controlegetal van 2 cijfers. Het
  bestaande btw-nummer wordt voortaan omzetbelastingnummer genoemd en blijft in gebruik
  in contact met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte. Het nieuwe btw-id is
  geldig vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum moeten ondernemers het btw-id op
  facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig
  ondernemer. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. Voor handel binnen de EU is
  het belangrijk dat ondernemers met een eenmanszaak hun btw-id tijdig doorgeven aan
  hun leveranciers. De Belastingdienst verzendt de brieven deze maand, zodat een
  ondernemer nu al voorbereidingen kan treffen, zoals het aanpassen van briefpapier en
  het informeren van de boekhouder. De toelichting op de website van de Belastingdienst
  treft u onderstaand aan.

 • Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Snel van Financiën het zogenoemde pakket
  Belastingplan 2020 naar de Tweede Kamer gezonden. Het pakket bestaat uit zes
  wetsvoorstellen, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan 2020, het wetsvoorstel
  Overige fiscale maatregelen, en het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn
  harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten. Het wetsvoorstel Wet
  implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen
  lidstaten regelt de benodigde aanpassingen waarmee de betreffende Europese Richtlijn
  in de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt geïmplementeerd (de zogenaamde quick
  fixes).

 • Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Snel van Financiën het zogenoemde pakket
  Belastingplan 2020 naar de Tweede Kamer gezonden. Het pakket bestaat uit zes
  wetsvoorstellen, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan 2020, het wetsvoorstel
  Overige fiscale maatregelen, en het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn
  harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten. In het wetsvoorstel
  Belastingplan 2020 stelt het kabinet voor om vanaf volgend jaar het bestaande
  verschil in btw-behandeling weg te nemen tussen het leveren en uitlenen van boeken,
  kranten en tijdschriften op een fysieke drager of langs elektronische weg. Voor beide
  situaties wordt straks het verlaagde btw-tarief toegepast van 9 procent. Elektronisch
  geleverde boeken, kranten en tijdschriften kunnen hierdoor goedkoper worden. Het
  verlaagde btw-tarief geldt ook voor de toegangverlening tot nieuwswebsites van
  kranten, tijdschriften of journalistieke onderzoeksplatforms. Bovendien vallen
  downloadbare luisterboeken, bladmuziek en leermiddelen voor het onderwijs straks
  onder het verlaagde btw-tarief. De memorie van toelichting, de voorgestelde wettekst
  en de artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 13 september 2019
  antwoord gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van zogeheten
  magische truffels. Naar het oordeel van de Belastingdienst zijn dit geen
  voedingsmiddelen, maar genotmiddelen en daarom zijn deze belast met 21% btw. De
  toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.