Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer schriftelijk antwoord gegeven
  op de feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken. Het gaat daarbij om
  antwoorden op vragen over de Staat van de Rijksverantwoording, het Financieel
  Jaarverslag Rijk, de Nationale Verklaring, het Jaarverslag en het
  Verantwoordingsonderzoek HIX. In antwoord op vragen over laatstgenoemd
  verantwoordingsdocument is door de Minister aangegeven dat het doorvoeren van
  btw-tariefsaanpassingen beperkt zijn en dat tot 1 oktober 2022 een aanpassing niet
  meer mogelijk is binnen de huidige automatiseringssystemen. De volledige tekst van
  het antwoord op deze vraag treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer schriftelijk antwoord gegeven
  op de feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken. Het gaat daarbij om
  antwoorden op vragen over de Staat van de Rijksverantwoording, het Financieel
  Jaarverslag Rijk, de Nationale Verklaring, het Jaarverslag en het
  Verantwoordingsonderzoek HIX. In de antwoorden op vragen over het Jaarverslag wordt
  onder meer ingegaan op het nieuwe btw-identificatienummer per 1 januari 2020 en de
  gevolgen daarvan voor de facturering bij intracommunautair handelen, voor ondernemers
  die gebruik maken van de mini one stop shop (MOSS), alsmede voor ondernemers die in
  voorkomende gevallen het nieuwe btw-identificatienummer moeten vermelden op hun
  website als daarop goederen of diensten worden aangeboden. De vragen en antwoorden
  treft u hieronder aan.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft naar aanleiding van diverse berichten in de
  media de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de aanpak van btw-fraude. In de
  brief is een korte impressie opgenomen over de Nederlandse aanpak van de bestrijding
  van btw-fraude op operationeel en politiek niveau alsmede binnen de internationale
  samenwerking. Ook wordt ingegaan op de nieuwe ideeën van de Europese Commissie over
  de aanpak van deze fraude. Nederland is kritisch op het door de Europese Commissie
  voorgestelde definitieve systeem. Hiermee zou de btw-fraude niet worden voorkomen
  maar mogelijk zelfs worden vergroot. Ook leidt het voorstel volgens de
  staatssecretaris niet tot de nagestreefde vereenvoudiging voor het bedrijfsleven.
  Nederland investeert liever in effectieve fraudebestrijding waarbij het bonafide
  bedrijfsleven zo min mogelijk last ondervindt. De volledige tekst van brief aan de
  Tweede Kamer treft u onderstaand aan.

 • De rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de levering van N2O-patronen niet valt
  niet onder tabel 1, post a1, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet
  OB). N2O, oftewel lachgas, wordt inmiddels namelijk in overwegende mate gebruikt als
  roesmiddel en niet voor de bereiding van eet- en drinkwaren zoals slagroom. Het
  verlaagde btw-tarief is zodoende niet van toepassing. CO2-patronen van 8 gram
  daarentegen vallen wel onder tabel 1, post a1, van de Wet OB omdat aannemelijk is
  gemaakt dat deze in overwegende mate worden gebruikt voor het maken van
  non-alcoholische koolzuurhoudende dranken. De relevante passages van deze uitspraak
  van de rechtbank Gelderland d.d. 13 mei 2019, nrs. 17/5343 en 17/5344, treft u
  onderstaand aan.

 • Naar het oordeel van de Mediafederatie – de brancheorganisatie van mediabedrijven en
  uitgeverijen in Nederland – heeft het wetsvoorstel dat het btw-tarief op digitale
  publicaties per 1 januari 2020 moet verlagen, vooral betrekking op digitale replica’s
  van gedrukte kranten, boeken en tijdschriften. In tegenstelling tot andere lidstaten
  houdt Nederland daarmee gangbare, innovatievere digitale publicaties buiten het
  verlaagde btw-tarief. De Mediafederatie heeft onlangs haar reactie ingediend op de
  internetconsultatie over het wetsvoorstel ‘Btw-tarief voor elektronische uitgaven’.
  De voorgestelde wettekst en memorie van toelichting, alsmede de reacties op deze
  consultatie zijn te raadplegen op: https://www.internetconsultatie.nl/epubs. De tekst
  van het nieuwsbericht van de Mediafederatie treft u onderstaand aan.