Verbruiksbelastingen

 • Met een nieuwsbericht op website van het Ministerie van Financiën is bekend gemaakt
  dat er wetgeving wordt voorbereid die intermediairs zoals belastingadviseurs,
  accountants en financiële instellingen, vanaf 1 juli 2020 verplicht stelt om
  grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te
  ontduiken bij de Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet
  worden gaat terug tot 25 juni 2018. De tekst van het nieuwsbericht treft u
  onderstaand aan.

 • Met ingang van 1 januari 2019 wordt de toepassing van het btw-nultarief voor
  zeeschepen en voor de bevoorrading van zeeschepen aangepast en afgestemd op de
  striktere bepalingen van de BTW-richtlijn 2006. Naar aanleiding van de door de Tweede
  Kamer aangenomen motie heeft staatssecretaris Snel van Financiën gesproken met
  vertegenwoordigers van de scheepvaartsector, de maritieme sector, de Waddenveren, de
  rederijen en de bewoners van de Waddeneilanden over de gevolgen die deze wijziging
  heeft voor betrokken partijen. In de aangenomen motie werd het kabinet verzocht te
  zoeken naar een goed uitvoerbare oplossing voor de sector en rekening te houden met
  betrokken partijen. Met een brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de
  voortgang van het overleg met partijen. De tekst van deze brief treft u onderstaand
  aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van
  21 en 22 juni 2018 te Luxemburg aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Uit het
  verslag blijkt dat er geen akkoord is bereikt over de voorgestelde quick fixes voor
  een vereenvoudiging en harmonisatie van bepaalde regels van het huidige BTW-systeem.
  De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Ettema heeft een conclusie genomen over de vraag
  of de lustopwekkende middelen Libidoforte, Spanish Fly en Rush Herbal Popper zijn aan
  te merken als voedingsmiddelen als bedoeld in post a.1 van Tabel I behorende bij de
  Wet op de omzetbelasting 1968. Op de levering van voedingsmiddelen is het verlaagde
  btw-tarief van toepassing. Eerder beantwoorde de Rechtbank Den Haag deze vraag
  ontkennend, maar het gerechtshof Den Haag bevestigend.

 • Met een persbericht heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat het ingenomen is
  met het akkoord dat de Europese ministers van Financiën d.d. 22 juni jl. hebben
  bereikt op de maandelijkse Ecofin-vergadering. De nieuwe regels die zijn
  overeengekomen moeten onder meer de samenwerking tussen de lidstaten gaan versterken.
  Hierdoor kan btw-fraude sneller en doeltreffender worden bestreden, ook als de fraude
  online plaatsvindt. Er zal meer gebruik worden gemaakt van IT-systemen, meer
  gegevensuitwisseling plaatsvinden en de samenwerking tussen de nationale
  belastingdiensten en handhavingsautoriteiten zal beter worden gecoördineerd. De tekst
  van het persbericht van de Europese Commissie treft u onderstaand aan.