Verbruiksbelastingen

 • Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft, mede
  namens de minister van Financiën en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
  en Sport, de Kamervragen beantwoord van het lid Van Kooten-Arissen (Groep Krol/Van
  Kooten-Arissen), over de btw-verlaging op o.a. groente en fruit in Duitsland, alsmede
  die van het lid Van Otterloo (50PLUS), over de berichten dat in België en Duitsland
  de btw op korte termijn omlaag gaat. Met de beantwoording worden ook een tweetal
  toezeggingen aan de Kamer – lees: een analyse over de verlaging van de btw-tarieven
  in buurlanden (AO Ecofin, 8 juni) en de beantwoording van de schriftelijke vragen
  over de btw (AO Ecofin, 30 juni) – als afgedaan beschouwd.

  Uit de beantwoording blijkt onder meer dat het kabinet niet voornemens is de
  btw-tarieven in Nederland tijdelijk te verlagen. Nut en noodzaak lijken beperkt,
  gezien de naar verwachting beperkte effecten. Een tijdelijke verlaging zou ongericht
  zijn in het compenseren van de ondernemers in de grensstreek en leiden tot veel
  administratieve kosten voor bedrijven voor aanpassing van prijzen in de winkels en
  ict-systemen. De introductie van een nieuw, nog niet bestaand tarief is bovendien op
  korte termijn IT-technisch niet mogelijk voor de Belastingdienst. De huidige
  IT-ondersteuning kan maximaal drie tarieven bevatten: de geldende tariefcombinatie en
  de twee voorafgaande tariefcombinaties. Een tariefcombinatie moet tot 10 jaar na zijn
  geldigheid beschikbaar blijven in het systeem. Als gevolg hiervan is het op korte
  termijn niet mogelijk het algemene of het verlaagde tarief voor de omzetbelasting aan
  te passen. De vragen en antwoorden treft u onderstaand aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 23 juni uni 2020
  duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering en de verhuur
  van een kniedistractor met toebehoren (een kniedistractorset). Naar het oordeel van
  de Belastingdienst zijn deze prestaties belast met 9% btw. De toelichting op de
  website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hebben
  de staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en
  Van Huffelen (Toeslagen en Douane) de Kamervragen beantwoord van het Haga (Van Haga)
  over het voorgenomen uitstel van nieuwe btw-regels voor e-commerce van de Europese
  Commissie. Hieruit blijkt onder meer dat Nederland één van de landen is die 1 januari
  2021 niet gereed is om het e-commercepakket naar behoren te laten functioneren. Daar
  komt bij dat sommige Nederlandse ondernemers hebben aangegeven meer
  voorbereidingstijd nodig te hebben. Ook worden geen mogelijkheden gezien om het
  oneerlijke speelveld tussen Nederlandse (web)winkels en Chinese webwinkels recht te
  trekken en de btw-vrijstelling per 1 januari 2021 af te schaffen. Het IT-systeem van
  de Belastingdienst is per die datum niet gereed om de forse toename aan btw-aangiftes
  te kunnen verwerken. De antwoorden op de Kamervragen treft u onderstaand aan.

 • De staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en
  Van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben de voorjaarsbrief fiscale moties en
  toezeggingen 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit deze brief blijkt onder meer
  dat de Europese commissie de inwerkingtreding van het btw e-commercepakket in verband
  met de COVID-19 met zes maanden wil uitstellen. De lidstaten moeten unaniem instemmen
  met dit uitstel. Op dit moment vinden hier onderhandelingen over plaats. Daarnaast
  heeft de Belastingdienst aangegeven dat een volledige invoering per 1 januari 2021
  niet mogelijk is. Daarvoor is de omvang van de wijzigingen per definitie veel te
  groot en te complex. In de voorjaarsbrief aan de Tweede Kamer wordt tevens ingegaan
  op het verlaagde btw-tarief voor elektronische publicaties. Het is het voornemen om
  de Kamer rond Prinsjesdag nader te informeren of er signalen zijn uit de praktijk dat
  de wetgeving onvoldoende ruimte zou bieden aan innovatieve vormen van elektronische
  uitgaven. De relevante passages uit de voorjaarsbrief treft u onderstaand aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 11 juni 2020 antwoord
  gegeven op de vraag naar het toepasselijke btw-tarief op spuiten die speciaal zijn
  gemaakt en alleen worden gebruikt voor een katheter. De levering van deze zogeheten
  enterale spuiten zijn naar het oordeel van de Belastingdienst belast met 9% btw. De
  toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.