Algemeen douanetarief

  • Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door de Nederlandse Hoge Raad heeft het Hof van Justitie op 3 juni 2021 arrest gewezen in de zaak C-39/20 betreffende een uitnodiging tot betaling van douanerechten ter zake van een in de Europese Unie ingevoerde partij goederen die niet in aanmerking bleek te komen voor een preferentieel douanerecht van 0 %. Het Hof heeft daarbij geoordeeld de relevante bepalingen ter zake van de verjaringstermijnen van de douaneschuld van toepassing zijn op een douaneschuld die vóór 1 mei 2016 is ontstaan en op die datum nog niet is verjaard.

  • Op 3 juni 2020 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen ter zake van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de postonderverdelingen 1702 90 95 en 2912 49 00 van de gecombineerde nomenclatuur. Het betreft de tariefindeling van een waterige oplossing die uit Canada is geïmporteerd en wordt verhandeld onder de naam „AURIC GMO FREE”. Deze oplossing, die wordt verkregen door thermische ontbinding van dextrose, wordt in de levensmiddelenindustrie gebruikt als aroma voor levensmiddelen, en moet niet onder onderverdeling 1702 90 95 worden ingedeeld en evenmin onder onderverdeling 2912 49 00. Een dergelijke oplossing moet worden ingedeeld onder de onderverdeling 3824 90 92.

  • Het Hof van Justitie heeft op 3 juni 2020 arrest gewezen in de zaak C-76/20 ter zake van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van de posten 39.24 en 44.19 van de gecombineerde nomenclatuur, alsook van regel 3 van de algemene regels voor de interpretatie hiervan. Het Hof heeft daarbij geoordeeld dat “bamboebekers”, die voor 72,33 % uit plantaardige vezels en voor 25,2 % uit melaminehars bestaan, moeten worden ingedeeld onder post 39.24 van die nomenclatuur, en met name onder onderverdeling 3924 10 00.

  • Als onderdeel van de nieuwe activiteiten in het kader van het WDO Regionaal Douanelaboratorium voor Europa, organiseerde het Customs Laboratories European Network (CLEN) op 18 mei 2021 zijn eerste webinar over maskeranalyse.

  • Bij Verordening (EU) 2018/196 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2018 is de codificatie gepubliceerd van maatregelen betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika. De Commissie heeft bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/704 van 26 februari 2021 (PbEU L 146 van 29 april 2021) de wijziging vastgesteld van Verordening (EU) 2018/196 van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.