Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/1661 van 24 september
  2019 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een product dat is
  vervaardigd uit visolie van vissoorten zoals ansjovis, sardine en makreel. De visolie
  is bestemd voor verdere verwerking in de levensmiddelen-, de diervoeder- en de
  farmaceutische industrie. Het product moet worden ingedeeld onder GN-code 2106 90 92
  als andere producten voor menselijke consumptie

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/1404 van 6 september 2019
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een stel doppen van
  kunststof en metaal (staal met een punt van wolfraam) die speciaal zijn ontworpen om
  met behulp van een kliksysteem op nordicwalkingstokken te worden bevestigd. De doppen
  hebben een kenmerkende vorm en stijl en zijn voorzien van een specifiek
  bevestigingssysteem waardoor kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
  hoofdzakelijk bestemd zijn voor nordicwalkingstokken (artikelen van post 9506) in de
  zin van aantekening 3 op hoofdstuk 95. De doppen moeten daarom worden ingedeeld onder
  GN-code 9506 91 90 als delen van artikelen en materieel voor lichaamsoefening.

 • In PbEU C 307 van 11 september 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de
  onderverdelingen 4202 91 80 en 4202 92 19 en 4202 92 98 en 4202 99 00. De wijziging
  betreft een verduidelijking met betrekking tot de indeling van kledinghoezen” die
  bestemd zijn om kleding te vervoeren.

 • Aan de inspecteur ( de algemeen directeur Douane als bedoeld in artikel 4, derde lid,
  van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003) wordt mandaat en machtiging verleend
  om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten
  te nemen en overige handelingen te verrichten in het kader van bepaalde
  wetgeving.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1391 van 6 september 2019 heeft de Commissie de
  wijziging bekend gemaakt van de indeling van tuinpaviljoens (Verordening (EG) nr.
  1218/1999) en de intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 670/2013 waarbij een
  canvas artikel, bedoeld als een overkapping voor buiten, werd ingedeeld onder post
  63.06.