Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 327 van 17 september 2018 heeft de Europese Commissie een
  wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de
  EU. De wijziging betreft de toelichting op de post 22.02 met betrekking tot
  alcoholvrije dranken, die direct voor menselijke consumptie geschikt zijn, ongeacht
  de ingenomen hoeveelheid of het bijzondere doel waarvoor de verschillende soorten
  voor consumptie geschikte vloeistoffen kunnen dienen.

 • In maart van dit jaar heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitters van
  de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter stilzwijgende goedkeuring de
  op 8 juli 2017 te Brussel tot stand gekomen Wijziging van het Internationaal Verdrag
  betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van
  goederen aangeboden. Naar aanleiding van deze aanbieding zijn er vragen gesteld.

 • In PbEU C 327 van 17 september 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de GN-onderverdeling 3906 9090. Het betreft de
  verduidelijking dat deze onderverdeling polyacrylonitril en polyacrylaat elastomeren
  (ACM), in primaire vormen (niet-gevulkaniseerd) omvat.

 • In PbEU C 327 van 17 september 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de GN-onderverdeling 3906 9090. Het betreft de
  verduidelijking dat deze onderverdeling polyacrylonitril en polyacrylaat elastomeren
  (ACM), in primaire vormen (niet-gevulkaniseerd) omvat.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1243 van 13 september
  2018 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een donkerbruin
  waterig betaïne-extract dat wordt gebruikt als een premelange voor diervoeder die de
  spijsvertering bevordert en de darmstabiliteit ondersteunt. Een premelange voor
  voeder die de spijsvertering bij dieren bevordert, is een bereiding van de soort
  gebruikt voor het voederen van dieren van post 2309. Het product moet daarom worden
  ingedeeld onder GN-code 2309 90 96 als een bereiding van de soort gebruikt voor het
  voederen van dieren.