Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1702 van 10 november 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een kabelhaspelsysteem
  bestaande uit een kabel, aan één zijde voorzien van een verbindingsstuk (stekker),
  voor een spanning van niet meer dan 1 000 V en een kunststof kabelhaspel, voorzien
  van een veerbediend oprolmechanisme (met een remsysteem om het oprollen te stoppen),
  een koperen contactsysteem voor de transmissie van elektrische stroom, en kunststof
  fittingen. Het systeem is bedoeld om te worden ingebouwd in een stofzuiger. Het
  artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8544 42 90 als andere geleiders van
  elektriciteit, voor spanningen van niet meer dan 1 000 V, voorzien van
  verbindingsstukken.

 • In PbEU C 383 van 13 november 2020 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op post 42.02 en betreft
  de verduidelijking dat deze post ook kleine zakken en tassen van kunststof in vellen
  omvat, met een sluiting (bijvoorbeeld een rits), bestemd voor langdurig gebruik.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1646 van 7 november 2020 (PbEU L 373
  van 9 november 2020) heeft de Commissie handelspolitieke maatregelen bekend gemaakt
  met betrekking tot bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika naar
  aanleiding van de uitspraak in een handelsgeschil in het kader van het Memorandum
  inzake Geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie.

 • De Commissie heeft in PbEU L 361 van 21 september 2020 bij
  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1577 de publicatie bekendgemaakt van de
  Gecombineerde Nomenclatuur voor 2021. De wijzigingen zien op opneming van eerder dit
  jaar gepubliceerde (gewijzigde) Aanvullende aantekeningen (GN), nieuwe
  onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring van de handel, aanpassing van
  de rechten (i.v.m. ITA), wijziging bewoording GN-onderverdelingen, aanpassingen
  i.v.m. verschillende taalversies en een aanpassing van de Bijlagen 3, 6 (INN stoffen)
  en Bijlage 10 m.b.t. gefluoreerde broeikasgassen. Uitvoeringsverordening 2020/1577
  treedt in werking op 1 januari 2021.

 • Ter gelegenheid van de 50e zitting van het Technisch Comité voor Douanewaarde (TCCV)
  organiseerde de Wereld Douane Organisatie onlangs een virtuele herdenkingsopening.
  Naar aanleiding van deze herdenkingsopening heeft de WDO een brochure opgesteld
  waarin een samenvatting van de historische achtergronden en de ontwikkelingen op het
  gebied van de douanewaarde wordt geboden.