Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 119 van 29 maart 2019 is een nieuwe editie gepubliceerd van de
  Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen. Een
  bindende tariefinlichting (BTI) die niet langer verenigbaar is met de interpretatie
  van de douanenomenclatuur zoals deze voortvloeit uit vorenbedoelde toelichtingen is
  met ingang van 29 maart 2019 niet meer geldig.

 • Bij Verordening (EU) 2019/474 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019
  zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot
  vaststelling van het douanewetboek. Het betreft onder meer de mogelijkheid van
  verlengd gebruik van een Bindende Tariefinlichting wanneer de douaneautoriteiten die
  een BTI beschikking hebben afgegeven, deze intrekken als gevolg van bijvoorbeeld een
  resultaat van bilaterale onderhandelingen tussen twee lidstaten.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 444/2013 heeft de Commissie een product dat wordt
  verkregen uit ontvette sojabonen na de extractie van olie, waarna een verdere
  extractie heeft plaatsgevonden, ingedeeld onder onderverdeling 2309 90 31. Omdat
  „sojaproducten” zijn toegevoegd aan de lijst van genoemde voedingsstoffen ten aanzien
  waarvan het zetmeelgehalte in bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van
  dieren moet worden bepaald met behulp van de enzymatische analysemethode, wordt bij
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/368 de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 444/2013 met
  ingang van 27 maart 2019 ingetrokken. Wel blijft het product als diervoederproduct op
  basis van sojaproducten onder post 23.09 ingedeeld.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 van 3 juli 2017
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een rioolputdeksel onder
  GN-code 7325 99 10 als andere gegoten werken van smeedbaar gietijzer. Omdat de
  indeling van dit artikel niet in overeenstemming is met de bevindingen van het Hof
  van Justitie in zijn arrest in de gevoegde zaken C-397/17 en C-398/1 moet
  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 worden ingetrokken en vervangen. Bij
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/321 van 18 februari 2019 (PbEU L 55 van 25
  februari 2019) is de indeling gewijzigd in GN-onderverdeling 7325 99 90.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 62e
  zitting (september 2018). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten,
  te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling
  van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande
  indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 0404.90, 3004.90, 3824.99, 3923.10, 4202.12, 6306.22,
  7007.21, 8451.30, 8479.89, 8512.90, 8517.12, 8708.29, 9027.80, 9403.20 en
  9403.70.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 1202.42, 1704.90, 2523.90, 2710.12, 2710.19, 3004.90,
  3208.20, 3814.00, 3824.99, 3921.90, 4411.12, 8477.80, 8479.60, 8483.50, 8517.70,
  8525.80, 8538.10, 8543.70, 8708.29, 8708.50, 9029.90, 9405.10 en 9405.40 en INN
  producten op de onderverdelingen 2938.90, 3002.13.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op hoofdstuk 29 en de posten 90.27 en 90.31.