Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/693 van 15 mei 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een band, vervaardigd van
  gelegeerd staal, ontworpen om te worden gebruikt in de elektrische industrie,
  bijvoorbeeld voor de productie van transformatorkernen, sensorkernen, kernen voor
  verzadigbare reactoren. Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 7228 60 80
  als andere staven van ander gelegeerd staal.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/622 van 29 april 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een kunststof rechthoekig
  frontpaneel van een autoradio, met verscheidene drukknoppen voor het activeren van
  verschillende radiofuncties. Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8529 90
  92 als andere delen voor toestellen bedoeld bij post 85.27.

 • Op haar website heeft de Europese Commissie de voorstellen gepubliceerd voor de
  tariefcontingenten en de schorsingen per 1 juli 2020.

 • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 142 van 30 april
  2020 (onder nr. 2020/C 142 /01) betreffende de indelingsadviezen, indelingsbesluiten
  en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem
  inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale
  Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten
  BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of
  wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de
  mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie
  wordt bekendgemaakt. Dat is 30 april 2020.

 • In PbEU L 133 van 28 april 2020 is bij Gedelegeerde Verordening (EU)
  2020/578 van 21 februari 2020 de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU)
  2018/196 van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten
  op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van
  Amerika.