Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 385 van 25 oktober
  2018 (onder nr. 2018/C 385/01) betreffende de indelingsbesluiten, indelingsadviezen
  en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem
  inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale
  Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten
  BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of
  wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de
  mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie
  wordt bekendgemaakt. Dat is 25 oktober 2018.

 • De Commissie van de EU heeft een nieuwe gewijzigde bijlage vastgesteld houdende de
  Gecombineerde Nomenclatuur per 1 januari 2019.

 • In PbEU C 135 van 17 april 2018 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers
  gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome
  rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en
  landbouwproducten.

 • De Commissie heeft in PbEU L 273 van 31 oktober 2018 bij Uitvoeringsverordening (EU)
  2018/1602 van 11 oktober 2018 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde
  Nomenclatuur voor 2019. De wijzigingen zien op opneming van eerder dit jaar
  gepubliceerde Aanvullende aantekeningen (GN), aanpassing van de rechten (o.m. ITA),
  aanpassing taalversies/redactie van de GN die zijn opgenomen of diverse
  schrappingen/toevoegingen van onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring
  van de handel en wijziging van de bijzondere maatstaf bij bepaalde onderverdelingen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1531 van 10 oktober 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel dat wordt
  aangeboden als een afdekking voor een zwembad of speelbadje om het water op een
  optimale temperatuur te houden en het bad schoon te houden. Het artikel moet naar het
  materiaal waarvan het is vervaardigd worden ingedeeld onder GN-code 3926 90 92 als
  „andere artikelen van kunststof, vervaardigd van vellen.