Nieuws

  • Staatssecretaris Van Rij - Fiscaliteit en Belastingdienst – heeft onlangs de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda aan de Tweede Kamer verzonden. In deze agenda gaat hij in op de prioriteiten voor uitvoering en beleid voor de aankomende kabinetsperiode. De ambities van de staatssecretaris zijn drieledig. Allereerst gaat hij aan de slag met de verschillende beleidsprioriteiten, die grotendeels voortkomen uit het coalitieakkoord en eerder aan de Kamer zijn geschetst in de hoofdlijnenbrief van 16 februari jl. Daarnaast is het zijn ambitie om beleid en uitvoering gedurende deze kabinetsperiode meer met elkaar te verenigen en de afwegingen, die daarvoor noodzakelijk zijn, in de Kamer bespreekbaar te maken. Tot slot gaat hij op zoek naar mogelijkheden om het stelsel geleidelijk te hervormen en minder complex te maken. Bovenstaande ambities zijn verweven door de beleids- en uitvoeringsprioriteiten en daarop wordt in de bijlagen bij deze agenda teruggekomen. Hierin staan concrete ambities voor zowel het fiscale beleid als voor de Belastingdienst.

  • Er is een rectificatie gepubliceerd, deze betreft de geboortedatum en namen van personen. De nationale bepalingen zijn aangepast aan de communautaire bepalingen.

  • Er is een rectificatie gepubliceerd. Het betreft de geboortedatum en de naam van personen.

  • Italië heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van de actuele situatie op het grondgebied inzake Afrikaanse varkenspest. Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, worden de besmette zones in dat land nu op het niveau van de Unie omschreven.

  • In de zaak C210/222 zijn door een Duitse rechter vragen gesteld op het gebied van de uitleg van oorsprongsregels, onder meer of het begrip „holle profielen” in de oorsprongsregel voor GS-onderverdeling 7304 41 van bijlage 22-01 bij GV-DWU ook warmgevormd primair materiaal van GS-onderverdeling 7304 49 omvat, dat niet voldoet aan de eisen van een technische norm voor warmgevormde naadloze buizen van roestvrij staal en dat koud wordt verwerkt om buizen met een andere diameter en wanddikte te vervaardigen.