Nieuws

  • Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente online-updates zijn van inenuitvoer.nl, Gebruikstarief, verwerkt. Zo nodig zijn met betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende maandoverzicht.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor april 2021 is gepubliceerd.

  • Op 23-09-2014 heeft verzoekster in haar douaneaangifte verschillende goederen van (naald)hout aangegeven voor de douaneregeling “in het vrije verkeer brengen” waaronder binnendeuren en kozijnen en panelen. In het bestreden besluit wordt vastgesteld dat de goederen van verzoekster een behandeling moeten ondergaan voordat het montageproces kan worden voltooid. De Letse belastingdienst heeft daaruit afgeleid dat de goederen niet kunnen worden ingedeeld onder de door verzoekster opgegeven onderverdeling. De verwijzende rechter verzoekt in zaaknr. C-72/21 om uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur. Simpel gesteld zou dit geding kunnen worden beschreven als een geding over de vraag of de ingevoerde goederen deuren dan wel houten panelen zijn.

  • Bij de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 maart 2021 (Stcrt. 16245 van 29 maart 2021) wijzigt de Regeling tarieven Plantgezondheidswet. Het betreft tariefsaanpassingen per 1 april 2021 voor fytosanitaire werkzaamheden verricht door de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB). Ook wordt een verduidelijking in de Regeling NVWA-tarieven doorgevoerd en een artikel van de Regeling plantgezondheid gewijzigd.

  • Met ingang van 21 april 2021 worden twee nieuwe EU verordeningen van kracht waarin lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan zijn opgenomen waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan. De verordeningen trekken een reeks van bestaande verordeningen en besluiten in.