Nieuws

 • In PbEU L444 van 31 december 2020 is een kennisgeving opgenomen betreffende
  de definitieve bijwerking door de juristen-vertalers van de teksten van de
  overeenkomsten in alle 24 taalversies. Het bleek onmogelijk om deze bijwerking te
  laten te laten plaatsvinden vóór de ondertekening ervan door de partijen en de
  bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De overeenkomsten zullen aan een
  definitieve juridische en taalkundige revisie worden onderworpen en de uit die
  juridische en taalkundige revisie resulterende authentieke en definitieve teksten
  zullen in de plaats treden van de ondertekende versies van de overeenkomsten. Deze
  authentieke en definitieve teksten van de overeenkomsten zullen bijtijds, d.w.z.
  uiterlijk op 30 april 2021 in het Publicatieblad van de Europese Unie worden
  bekendgemaakt.

 • Bij Besluit Nr. 1/2019 van 16 oktober 2019 (PbEU L 3 van 7 januari 2021) van de
  Gemengde Commissie EU-Mexico zijn wijzigingen bekend gemaakt van bijlage III bij
  Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico betreffende de definitie van
  het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking
  (Andorra en San Marino, en bepaalde productspecifieke oorsprongsregels voor chemische
  stoffen)

 • Het in de Unie in het vrije verkeer brengen van ingevoerde gereguleerde stoffen is
  aan kwantitatieve beperkingen onderworpen. De Commissie moet deze beperkingen
  vaststellen en ondernemingen quota toewijzen. Voorts moet de Commissie bepalen welke
  hoeveelheden andere gereguleerde stoffen dan chloorfluorkoolwaterstoffen voor
  essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen mogen worden gebruikt en welke
  ondernemingen deze mogen gebruiken.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/9 van 6 januari 2021 (PbEU L 3 van 7
  januari 2021) heeft de Commissie de instelling bekend gemaakt van een voorlopig
  antidumpingrecht op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer,
  van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije.

 • Op haar website heeft de Europese Commissie de laatste ontwikkelingen per 21 december
  2020 opgenomen met betrekking tot de toepassing van het REX systeem. Het betreft de
  effectieve ingangsdatum van het REX systeem door Haïti.