Nieuws

  • Bij een viertal verordeningen (EU) zijn (nadere) regels vastgesteld betreffende biologische producten en omschakelingsproducten. De bepalingen zien onder andere op aanvullende certificaten, de officiële controles, het inspectiecertificaat, documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie. De bepalingen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

  • Bij Besluit (EU) 2021/2313 van 22 december 2021 (PbEU L 464 van 28 december 2021) heeft de Commissie de vrijstelling bekend gemaakt van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2022 te bestrijden

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 16 december 2021 uitspraak gedaan in de zaak onder nummer 17/4771 betreffende een geschil dat ziet op de niet-preferentiële oorsprong van rijwielen. De inspecteur is geslaagd in de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde rijwielen van Chinese niet-preferentiële oorsprong zijn. De rechtbank komt tot het oordeel dat de antidumpingrechten terecht zijn nagevorderd en dit betekent dat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

  • De Belastingdienst maakt melding van het feit dat door een technisch probleem nog niet alle btw-aangiften over de maand oktober 2021 zijn verwerkt. Ondernemers die een naheffingsaanslag hebben ontvangen vanwege een aangifteverzuim over oktober 2021 (met dagtekening 29 of 31 december 2021), maar wel op tijd aangifte deden en hiervan een ontvangstbevestiging kregen, hoeven geen actie te ondernemen. Deze aanslag is onterecht opgelegd en de Belastingdienst zal de boete vernietigen. De tekst van het bericht van de Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • In PbEU C 520 van 27 december 2021 is onder nr. 2021/C 520/07 een mededeling bekend gemaakt van de Commissie overeenkomstig Protocol 1 bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds. De mededeling ziet op de cumulatie tussen de Europese Unie en andere West-Afrikaanse landen, andere ACS-staten en de landen en gebieden overzee van de Europese Unie, als bedoeld in artikel 7, leden 1 en 2, van Protocol 1 bij de tijdelijke EPO Ivoorkust-EU.