Nieuws

  • In de maand maart 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

  • De bijlage bij Verordening (EU) nr. 609/2013 bevat een Unielijst van stoffen die mogen worden toegevoegd aan voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.

    Calcium-L-methylfolaat wordt opgenomen in die lijst als bron van folaat in die categorieën van levensmiddelen omdat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft geconcludeerd dat dat geen gevaar oplevert.

  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie bevat de voorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van onder meer (bereide) slakken, samengestelde producten en casings. Deze voorschriften worden nu met ingang van 21 april 2021 aangepast.

  • De Commissie heeft bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/576 van 30 november 2020 de wijziging bekend gemaakt van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012. Met deze wijziging wordt de Republiek Oezbekistan opgenomen in de lijst van landen die in aanmerking komen voor tariefpreferenties in het kader van SAP+.

  • Belanghebbende heeft een aangifte ten invoer gedaan van een personenauto en is daarbij uitgegaan van de koopprijs van USD 2.800, zoals vermeld op de ‘bill of sale’ van 26 november 2018. De Inspecteur heeft ter vaststelling van de douanewaarde de prijs van USD 2.800 niet geaccepteerd en is uitgegaan van een transactiewaarde van USD 3.200. Ter onderbouwing daarvan heeft de Inspecteur gewezen op de aankoopprijs van de auto van USD 3.200 door de verkoper op 1 november 2018. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft op 31 maart 2021 in zaaknummer CUR202003486 geoordeeld dat de Inspecteur daarmee erin is geslaagd aannemelijk te maken dat hij de douanewaarde van de auto niet te hoog heeft vastgesteld.