Nieuws

  • Om te zorgen voor de doeltreffende uitvoering van het verbod op het gebruik van antimicrobiële stoffen ter bevordering van de groei of met het oog op een grotere opbrengst en van het verbod op het gebruik van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens, worden nu officiële controles om te verifiëren of naar de Unie uitgevoerde dieren en producten van dierlijke oorsprong aan de EU voorwaarden voldoen in het controle regiem opgenomen.

  • Er is wijziging gebracht in de Regeling tarieven Plantgezondheidswet; de wijzigingen betreffen het tarief voor invoercontrole op gebruikte landbouwvoertuigen en het opnemen van de juiste EU-verordening voor het binnenbrengen van en het vervoer van houten verpakkingsmateriaal.

  • Op de website van HollandBIO, de belangenvereniging van biotech bedrijven in Nederland, is aangegeven dat de Belastingdienst met een brief heeft aangegeven zogeheten Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s), zoals cel- en gentherapieproducten, te beschouwen als medische producten. Dit betekent dat het verlaagde btw-tarief van 9% voor medicijnen ook geldt voor ATMP’s. Het standpunt van de Belastingdienst maakt een eind aan de onduidelijkheid en wordt gezien als een mooie opsteker voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De uitspraak volgt uit de gezamenlijke inzet van HollandBIO, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, het LUMC, de ministeries van EZK, VWS en Financiën en de Belastingdienst. De tekst op de website van HollandBIO treft u onderstaand aan.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 19 juli 2019 in zaaknummer HAA 17/414 de UTB verminderd van de verzamel-UTB voor definitieve antidumpingrechten en definitieve compenserende rechten omdat commerciële documenten bij het ontbreken van een koppeling tussen de L1-invoeraangifte en de D5-uitvoeraangifte onvoldoende bewijs vormen om de oorsprong China aannemelijk te achten. Een deel van de UTB bleef in stand. In hoger beroep verklaart het Hof Amsterdam dat het hoger beroep van belanghebbende ongegrond is en dat het hoger beroep van de inspecteur slaagt, doch enkel voor zover het betreft 1 aangifte. De door de rechtbank toegepaste verminderingen betreffende de aangiften NL0168 en NL0181 hebben terecht plaatsgevonden. Belanghebbende is terecht als douaneschuldenaar aangemerkt. Het hoger beroep van belanghebbende faalt ook in zoverre.

  • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 juli 2019 uitspraak gedaan in zaaknummer HAA 16/4430 waarbij is geoordeeld dat de geloofwaardigheid van de bevindingen OLAF in twijfel moet worden getrokken. Volgens de rechtbank is de Chinese oorsprong van zonnepanelen niet aannemelijk. Het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 september 2021 geoordeeld dat, anders dan de rechtbank heeft beslist, naar het oordeel van het Hof voor alle in geding zijnde aangiften het vereiste bewijs van de Chinese oorsprong wel is geleverd.