Beschikkingen betreffende de toepassing van de douanewetgeving