Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

1.Dit hoofdstuk omvat niet:

a. de zoogdieren bedoeld bij post 01.06;

b. vlees van zoogdieren bedoeld bij post 01.06 (post 02.08 of 02.10);

c. vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar hun toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofd-stuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 23.01);

d. kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 16.04).

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz. zijn geagglomereerd.

3. de posten 03.05 tot en met 03.08 omvatten niet meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie (post 03.09) 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN  (GN)

1. Voor de toepassing van onderverdelingen 0305 3211 en 0305 3219 worden kabeljauwfilets (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) met een totaal zoutgehalte van 12 of meer gewichtspercenten die zonder verdere industriële verwerking geschikt zijn voor menselijke consumptie, als gezouten vis aangemerkt.
Bevroren kabeljauwfilets die echter een totaal zoutgehalte bevatten van minder dan 12 gewichtspercenten, moeten onder onderverdelingen 0304 7110 en 0304 7190 worden ingedeeld voor zover de daadwerkelijke en langdurige houdbaarheid voornamelijk het gevolg is van bevriezing.'.

2. Voor de toepassing van de in de derde alinea vermelde GN-onderverdelingen omvat de benaming „filet” ook „loins”, dat wil zeggen de repen vlees die de boven- of onder-, linker- of rechterhelft van een vis vormen, voor zover de kop, de ingewanden, de vinnen (rugvinnen, aarsvinnen, staartvinnen, buikvinnen, borstvinnen) en de graten (ruggengraat of wervelkolom, zijgraten of ribben, kieuwboog of kieuwstraal, enz.) zijn verwijderd.

De indeling van deze producten als filets wijzigt niet als zij in stukken worden gesneden, op voorwaarde dat kan worden vastgesteld dat deze stukken van filets zijn verkregen.

De bepalingen van de eerste twee alinea's gelden voor de volgende vissen:


(a)  - 
tonijn (van het geslacht Thunnus) van GN-onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8700;

(b)  -  zwaardvis (Xiphias gladius) van GN-onderverdelingen 0304 4500 en 0304 8400;

(c)  -  marlijn, zeilvis en speervis (van de familie Istiophoridae) van GN-onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8990;


(d)   oceanische haai (Hexanchus griseusCetorhinus maximus; familie AlopiidaeRhincodon typus; familie Carcharhinidae; familie Sphyrnidae; familie Isuridae) van GN-onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8959.
 

1. Voor zover niet anders is bepaald, heeft de vermelding in deze afdeling van dieren van een bepaald geslacht of soort eveneens betrekking op de jonge dieren van dat geslacht of die soort.

2. Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder 'gedroogd' eveneens verstaan : gedehydreerd, geëvaporeerd of gelyofiliseerd.