Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt

LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT

AANTEKENINGEN

1. Behoudens de in het tweede gedeelte van post 06.01 genoemde uitzondering, omvat dit hoofdstuk uitsluitend producten die gewoonlijk door tuinders, boomkwekers en bloemisten worden geleverd om te worden geplant of voor versiering. Van dit hoofdstuk zijn evenwel uitgezonderd : aardappelen, uien, sjalotten, knoflook en de andere produkten bedoeld bij hoofdstuk 7.

2. Bloemstukken, bloemenmanden, kransen en dergelijke artikelen worden gelijkgesteld met bloemen of met loof, bedoeld bij post 06.03 of 06.04, waarbij geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen. Collages en dergelijke decoratieve platen, bedoeld bij post 97.01, vallen echter niet onder dit hoofdstuk.

AANTEKENING

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.