Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

HOOFDSTUK 8 - FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN

AANTEKENINGEN

1. Vruchten (noten daaronder begrepen) die niet eetbaar zijn, worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld.

2. Gekoelde vruchten worden onder dezelfde post ingedeeld als de overeenkomstige verse vruchten.

3. Gedroogde vruchten bedoeld bij dit hoofdstuk mogen gedeeltelijk zijn gerehydrateerd of zijn behandeld met het oog op:

a. aanvullende verduurzaming of stabilisatie (bijvoorbeeld door lichte warmtebehandeling, zwavelen, toevoegen van sorbinezuur of van kaliumsorbaat),

b. het verbeteren of het behouden van hun uiterlijk (bijvoorbeeld door het toevoegen van plantaardige olie of van kleine hoeveelheden glucosestroop),

voorzover zij het karakter van gedroogde vruchten behouden;

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

1. Het gehalte aan diverse suikers, berekend als sAcharose ('suikergehalte'), van de producten bedoeld bij dit hoofdstuk, is gelijk aan het getal dat een refractometer (gebruikt volgens de methode die is vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie*) bij een temperatuur van 20 ºC aanwijst en vermenigvuldigd met 0,95.

2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 08.11.9011, 08.11.9031 en 08.11.9085 worden als 'tropische vruchten' aangemerkt : guaves, manga's, manggistans, papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, litchees, nangka's ('jackfruit'), sapodilla's, passievruchten, carambola's en pitahaya's.

3. Voor de toepassing van de onderverdelingen 08.11.9011, 08.11.9031, 08.11.9085, 08.12.9070 en 08.13.5031 worden als 'tropische noten' aangemerkt : kokosnoten, cashewnoten, paranoten, arecanoten (of betelnoten), colanoten en macadamianoten.

* Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie van 11 september 2014 tot vaststelling van de refractometermethode voor de bepaling van het gehalte aan oplosbaar droog residu in op basis van groenten en fruit verwerkte producten met het oog op de indeling ervan in de gecombineerde nomenclatuur (PbEG L 274 van 16 september 2014).

AANTEKENING

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.