Hoofdstuk 9

Koffie, thee, mate en specerijen

 

1. Producten bedoeld bij de posten 09.04 tot en met 09.10 worden, indien ze onderling vermengd zijn, ingedeeld als volgt:

 

a. mengsels van onder eenzelfde post vallende producten blijven onder die post ingedeeld;

 

b. mengsels van onder verschillende posten vallende producten worden ingedeeld onder post 09.10.

 

Toevoeging van andere stoffen aan de producten bedoeld bij de posten 09.04 tot en met 09.10 (de onder a. en b. hiervoor bedoelde mengsels daaronder begrepen) is niet van invloed op de indeling daarvan, voorzover de op deze wijze verkregen mengsels het essentiële karakter van de in die posten bedoelde producten behouden. In andere gevallen worden deze mengsels van dit hoofdstuk uitgezonderd. Zij worden onder post 21.03 ingedeeld indien het samengestelde kruiderijen of dergelijke produkten zijn.

 

2. Staartpeper van de soort 'Piper cubeba' en de andere producten bedoeld bij post 12.11 worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld.

 

AANVULLENDE AANTEKENING (GN)

 

1. Op de in aantekening 1, onder a), op hoofdstuk 9 bedoelde mengsels is dat douanerecht van toepassing dat geldt voor het bestanddeel van het mengsel met het hoogste douanerecht.

AANTEKENING

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.