Hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; tarwegluten; inuline

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:

 

a. koffiesurrogaten bestaande uit gebrande mout (post 09.01 of 21.01);

 

b. meel, grutten, gries, griesmeel en zetmeel, bereid als bedoeld bij post 19.01;

 

c. cornflakes en andere producten bedoeld bij post 19.04;

 

d. groenten, bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten 20.01, 20.04 en 20.05;

 

e. farmaceutische producten (hoofdstuk 30);

 

f. zetmeel met de kenmerken van parfumerieën, van toiletartikelen of van cosmetische producten (hoofdstuk 33).

 

 

2. A. Producten verkregen door het malen van de granen die in de onderstaande tabel zijn opgenomen, vallen onder dit hoofdstuk indien zij, in gewichtspercenten berekend op de droge stof, tegelijkertijd:

 

a. een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) dat hoger is dan het in kolom 2 van deze tabel vermelde gehalte, en

 

b. een asgehalte hebben (na aftrek van eventueel toegevoegde mine-ralen) dat niet uitgaat boven het in kolom 3 van deze tabel vermelde gehalte.

 

Indien zij hieraan niet voldoen worden zij onder post 23.02 ingedeeld.

 

Graankiemen, in hun geheel, geplet, in vlokken of gemalen, worden echter altijd onder post 11.04 ingedeeld.

 

B. De op grond van het vorenstaande onder dit hoofdstuk in te delen producten worden onder post 11.01 of 11.02 ingedeeld indien het aantal gewichtspercenten van het product, dat door een zeef van metaaldoek met een in de onderstaande tabel in kolom 4 of in kolom 5 aangegeven maaswijdte gaat, ten minste gelijk is aan het achter de desbetreffende graansoort in die kolommen vermelde percentage.

 

Indien zij hieraan niet voldoen worden zij onder post 11.03 of 11.04 ingedeeld.

 

 

Tabel:

 

Tarwe en rogge : 45 % Zetmeelgehalte; 2,5 % Asgehalte; 80 % moet kunnen gaan door zeef met een maaswijdte van 315 micrometer

Gerst : 45 % Zetmeelgehalte; 3 % Asgehalte; 80 % moet kunnen gaan door zeef met een maaswijdte van 315 micrometer

Haver : 45 % Zetmeelgehalte; 5 % Asgehalte; 80 % moet kunnen gaan door zeef met een maaswijdte van 315 micrometer

Maïs en graansorgho : 45 % Zetmeelgehalte; 2 % Asgehalte; 90 % moet kunnen gaan door zeef met een maaswijdte van 500 micrometer

Rijst : 45 % Zetmeelgehalte; 1,6 % Asgehalte; 80 % moet kunnen gaan door zeef met een maaswijdte van 315 micrometer

Boekweit : 45 % Zetmeelgehalte; 4 % Asgehalte; 80 % moet kunnen gaan door zeef met een maaswijdte van 315 micrometer

Andere granen : 45 % Zetmeelgehalte; 2 % Asgehalte; 50 % moet kunnen gaan door zeef met een maaswijdte van 315 micrometer

 

 

 

3. Als 'gries' en 'griesmeel' bedoeld bij post 11.03 worden aangemerkt de door het vermalen of fijnmalen van graankorrels verkregen producten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

a. uit maïs verkregen producten moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2 mm kunnen gaan;

 

b. uit andere granen verkregen producten moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 1,25 mm kunnen gaan.

 

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

 

 

1. Het van toepassing zijnde douanerecht op mengsels vallende onder dit hoofdstuk wordt als volgt vastgesteld :

 

a)voor mengsels waarvan één van de bestanddelen ten minste 90 gewichtspercenten uitmaakt, is het douanerecht voor dat bestanddeel van toepassing;

b)voor andere mengsels is het douanerecht van het bestanddeel van toepassing dat leidt tot het hoogste bedrag aan douanerechten.

 

2.Als 'meel', 'gries' en 'poeder' bedoeld bij post 11.06 worden aangemerkt producten, andere dan gedroogd en geraspt vruchtvlees van kokosnoot, die door malen of door een andere werkwijze voor het fijnmaken zijn verkregen van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 07.13, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 07.14 of van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

a)producten verkregen van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 07.13, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 07.14 of van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8 (met uitzondering van de noten bedoeld bij de posten 08.01 en 08.02) moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2 mm gaan;

b) producten verkregen uit noten bedoeld bij de posten 08.01 en 08.02 moeten voor ten minste 50 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2,5 mm gaan.

 

 

AANTEKENING

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.