Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabaksurrogaten

1. Medicinale sigaretten worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld (hoofdstuk 30).

Aanvullende aantekening

1. Voor de toepassing van onderverdeling 2403 11 wordt als „waterpijptabak” aangemerkt tabak die bestemd is om in een waterpijp te worden gerookt en die bestaat uit een mengsel van tabak en glycerol, ook indien aromatische oliën en extracten, melasse of
suiker bevattend en ook indien gearomatiseerd met fruit. Tabaksvrije producten die bestemd zijn om in een waterpijp te worden gerookt zij evenwel uitgesloten van deze onderverdeling.

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.