Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie, van dierlijke , plantaardige of microbiële of plantaardige vetten of oliën van de soort gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen (post 15.17);

b. geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen;

c. shampoo, tandreinigingsmiddelen, scheercrème en -schuim, alsmede badpreparaten, zeep of andere tensioactieve stoffen bevattend (post 33.05, 33.06 of 33.07).

 

2. Voor de toepassing van post 34.01 wordt uitsluitend als 'zeep' aangemerkt, zeep die oplosbaar is in water. Zeep en andere onder post 34.01 in te delen producten mogen toegevoegde zelfstandigheden bevatten (bijvoorbeeld desinfecteermiddelen, schuurmiddelen, vulstoffen, medicinale producten). Indien schuurmiddelen zijn toegevoegd is post 34.01 echter alleen van toepassing op producten in de vorm van staven, gestempelde stukken, gestempelde fantasievormen of broden. In andere vormen worden de producten aangemerkt als schuurpasta's, schuurpoeders en dergelijke preparaten bedoeld bij post 34.05.

 

3. Voor de toepassing van post 34.02 worden als 'organische tensioactieve producten' aangemerkt, producten die, indien gemengd met water in een concentratie van 0,5 % bij een temperatuur van 20ºC en gedurende één uur bij dezelfde temperatuur in rust gelaten:

 

a. een doorzichtige of doorschijnende vloeistof of een stabiele emulsie opleveren, zonder afscheiding van onoplosbare deeltjes;

b. de oppervlaktespanning van water verminderen tot 4,5 x 10-2 N/m (45 dyne/cm) of minder.

 

 

4. Met de in post 34.03 genoemde 'aardolie en olie verkregen uit bitumineuze mineralen' worden bedoeld de producten, omschreven in aantekening 2 op hoofdstuk 27.

 

5. Behoudens de hierna genoemde uitzonderingen worden als 'kunstwas en bereide was', genoemd in post 34.04; uitsluitend aangemerkt:

 

a) chemisch bereide producten met een wasachtig karakter, ook indien in water oplosbaar;

b) producten verkregen door het onderling vermengen van verschillende wassoorten;

c) producten met een wasachtig karakter die behalve was of paraffine, vetten, harsen, minerale stoffen of andere stoffen bevatten.

 

Post 34.04 omvat daarentegen niet:

 

a. producten bedoeld bij de posten 15.16, 34.02 en 38.23, ook indien zij een wasachtig karakter hebben;

b. onvermengde dierlijke en onvermengde plantaardige was, ook indien geraffineerd of gekleurd, bedoeld bij post 15.21;

c. minerale was en dergelijke producten bedoeld bij post 27.12, ook indien onderling vermengd of enkel gekleurd;

d. was vermengd met, dan wel gedispergeerd of opgelost in een vloeistof (bijvoorbeeld post 34.05 of 38.09).

 

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. A. Producten (andere dan radioactieve metaalertsen) die beantwoorden aan de omschrijving van post 28.44 of 28.45, moeten worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

 

B. Behoudens het bepaalde onder A. hiervoor, moeten producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 28.43 of 28.46 of 28.52 worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van afdeling VI.

 

 

2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, moeten alle producten die behoren tot een der posten 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 of 38.08, hetzij omdat ze zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein, hetzij omdat ze voorkomen in afgemeten hoeveelheden, worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

 

 

3. Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot een der posten van deze afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om, door vermenging, een product bedoeld bij afdeling VI of VII te verkrijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dit product, mits:

a. duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak, bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te worden verpakt;

b. zij gelijktijdig worden aangeboden;

c. onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars complement zijn.

4. Wanneer een product voldoet aan de omschrijving in een of meer posten van afdeling VI op grond van de omschrijving aan de hand van de naam of de functie, en tevens voldoet aan de bewoording van post 3827, moet het worden ingedeeld onder een post die verwijst naar de naam of de functie van het product en niet onder post 3827.