Print     PDF

8505 1100 47

Artikelen in de vorm van een driehoek, vierkant of rechthoek, al dan niet passend gemaakt of met afgeronde hoeken, bestemd om na magnetisering een permanente magneten te worden, bevattende neodymium, ijzer en boor, met de volgende afmetingen:- een lengte van 9 mm of meer maar niet meer dan 105 mm, - een breedte van 5 mm of meer maar niet meer dan 105 mm, en - een hoogte van 2 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm
› Omschrijving

permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, van metaal (m.u.v. opspanplaten en werkstukhouders)

Recht derde landen
2,2%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Schorsingen
Maatregelen
Uitvoerregelingen
1
Toelichting IDR

Deze post omvat elektromagneten, bepaalde andere elektromagnetische apparaten of inrichtingen, waarvan de post een limitatieve opsomming geeft, alsmede permanente magneten en opspanplaten en werkstukhouders met permanente magneet.

1. Elektromagneten

Elektromagneten, die naar gelang van de bestemming in vorm en afmetingen verschillen, bestaan in wezen uit een draaispoel om een massieve of gelammelleerde weekijzeren kern. Wanneer men een elektrische stroom door de spoelwindingen leidt, verkrijgt de kern magnetische eigenschappen, die naar behoefte aangewend kunnen worden als aantrekkingskracht of als terugstotende kracht.

2. Permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt

Permanente magneten zijn vervaardigd van staal, van speciale legeringen of van andere stoffen (bijvoorbeeld bariumferriet geagglomereerd met behulp van een kunststof of synthetische rubber), waaraan permanente magnetische eigenschappen zijn gegeven. Hun vorm is verschillend naar gelang van de bestemming. Om te vermijden dat ze hun magnetische kracht verliezen, worden de twee polen van hoefmagneten dikwijls verbonden door een ijzeren plaat (contact).

Permanente magneten vinden tal van toepassingen. Indien afzonderlijk vertoond vallen zij steeds onder deze post, ook indien zij klein van afmeting zijn en zowel als speelgoed als voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hieronder worden eveneens ingedeeld blokjes en plaatjes van metaal of geagglomereerd ferriet (bijvoorbeeld bariumferriet) die in verband met hun vorm en samenstelling kennelijk zijn bestemd om na magnetisering te worden gebruikt als permanente magneten.

3. Magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders

Dit zijn toestellen van uiteenlopende vorm, die de magnetische aantrekkingskracht benutten voor het opspannen van te bewerken werkstukken op werktuigmachines. Deze groep omvat eveneens opspanplaten en werkstukhouders voor andere machines dan gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld magnetische toestellen om clichés op drukmachines te bevestigen).

4. Elektromagnetische koppelingen en elektromagnetische gangwissels

Hiervan bestaan verschillende soorten. Sommige bestaan uit een vaste spoel (of uit een reeks spoelen), in het magnetisch veld waarvan een anker (kern) is opgesteld, dat door de spoel wordt aangetrokken indien een stroom de spoelwindingen doorloopt en dat door een veer wordt teruggeduwd zodra die stroom wordt onderbroken. Gangwissels of snelheidsvariators zijn meer complexe koppelingen, waarvan sommige werken volgens het principe van de asynchrone motoren.

5. Elektromagnetische remmen

Deze remmen, die elektromagneten bevatten, werken op de rail of op de wielvelg. Er bestaan echter ook andere soorten, bijvoorbeeld die waarbij gebruik wordt gemaakt van de werking van foucaultstromen (wervelstromen) op een stalen schijf, die vast op de wielas is bevestigd en tussen twee elektromagnetische kronen draait. Mechanische, hydraulische of pneumatische remmen, die elektromagnetisch worden bediend.

6. Lastmagneten

Hieronder vallen hoofdzakelijk contactblokken (meestal schijfvormig) met elektromagneten. In de regel worden zij op hijskranen gebruikt voor het opheffen, bijvoorbeeld van ijzerafval in bulk. Bepaalde typen dienen voor speciale doeleinden, onder meer op bergingsvaartuigen voor het lichten van metalen wrakken.

Delen

Met inachtneming van de regels betreffende de indeling van delen (zie de toelichting IDR (algemene opmerkingen) opgenomen in aant. 1 op Aantekening 2 IDR op afdeling XVI) zijn hieronder mede begrepen delen van de bij deze post bedoelde artikelen.

Deze post omvat niet:

a. magnetisch ferriet, waaraan een bindmiddel is toegevoegd, in de vorm van poeder of korrels (post 38.24);

b. elektromagneten, permanente magneten, alsmede magnetische inrichtingen bedoeld bij deze post, die tegelijk worden aangeboden met de machines, apparaten, instrumenten, spellen of speelgoed, waarvoor ze zijn bestemd (zij volgen dan de indeling van die machines, instrumenten, enz.);

c. dragers waarop gegevens langs magnetische weg worden geregistreerd, zoals kaarten bestaande uit magnetisch materiaal dat nog niet is gemagnetiseerd, aangebracht tussen twee bladen van kunststof en in het bijzonder gebruikt voor het openen van magnetische sloten (post 85.23);

d. elektromagneten die speciaal zijn gemaakt om te worden gebruikt door oogartsen en chirurgen (post 90.18).

4
Jurisprudentie

Magnetische strippen, al dan niet op lengte gesneden, bestaande uit gemagnetiseerd bariumferriet geagglomereerd met kunststof of met rubber, bestemd om te worden aangebracht op deuren van bepaalde toestellen (bijvoorbeeld koelkasten) om het sluiten ervan te waarborgen, moeten met toepassing van Aantekening 2 a IDR op afdeling XVI onder onderverdeling 8505.19 worden ingedeeld (IDR). Tarifering IDR 8505.19/1.

Zie hierbij tarifering IDR XVI/3 op Aantekening 2 IDR op afdeling XVI in aant. 8 op die Aantekening en tarifering IDR 8418.99/1 op post 84.18 in aant. 4 op die post.

Bandages (banden) gemaakt van dubbelgevouwen elastisch breiwerk, zoals hierna omschreven, moeten onder onderverdeling 8505 1990 worden ingedeeld. De bandages hebben verschillende afmetingen en zijn bestemd om – al naar gelang de grootte – te worden gedragen om een knie, elleboog of pols. In het dubbelgevouwen breiwerk zijn meerdere platronde keramische magneten met een dikte van ongeveer 0,3 centimeter en een diameter van ongeveer 2 centimeter verwerkt. Volgens de overgelegde bijsluiter beogen deze banden plaatselijk, regelmatig terugkerend of voortdurend ongemak te verlichten. De DK heeft vastgesteld dat dergelijke banden moeten worden aangemerkt als samengestelde werken en dat de banden hun betekenis op de markt ontlenen aan de aanwezigheid van de keramische magneten. Het wezenlijke karakter wordt door deze magneten bepaald. De stof waarin de magneten zijn vervat, dient ertoe de magneten op de gewenste plaats van het lichaam aan te brengen.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene bepalingen 1, 3 b en 6 voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van post 85.05 en onderverdeling 8505 1990. DK 2 juni 2004, nr. 01/90 201 DK (Douanerechtspraak 2004/65).

7
Toelichting EG

De onderverdelingen 8505 1100 tot en met 8505 1990 omvatten koelkastmagneten bestaande uit een magneet waaraan een decoratief artikel is bevestigd. Het samengestelde goed ontleent zijn wezenlijke karakter in de zin van algemene bepaling 3 b voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur aan de magneet, omdat het in eerste instantie is bedoeld om gemakkelijk te kunnen worden bevestigd en verplaatst op een metalen oppervlak en ook om, wat het merendeel van deze magneten betreft, papier en andere kleine voorwerpen aan een metalen oppervlak te bevestigen. De decoratieve functie van het artikel is dus bijkomstig.

Enkele voorbeelden van dergelijke decoratieve koelkastmagneten:

 

Afmetingen van ongeveer 6 cm x 6 cm x 5 cm 

 Afmetingen van ongeveer 7 cm x 9 cm x 2 cm

 Afmetingen van ongeveer 8 cm x 8 cm x 2 cm

 Afmetingen van ongeveer 8 cm x 6,5 cm x 1 cm

 

 

 

Afmetingen van ongeveer 5,5 cm x 8 cm x 1 cm

 Afmetingen van ongeveer 2 cm x 1,5 cm x 0,5 cm

Hoewel in de drie volgende voorbeelden de magneet klein is ten opzichte van de decoratie, is zij toch sterk genoeg om deze zeer lichte decoratie aan een metalen oppervlak te bevestigen.

Tot de onderverdelingen 8505 1100 tot en met 8505 1990 behoren niet: 

Koelkastmagneten die aan een gebruiksartikel zijn vastgemaakt. Het product is ontworpen als een gebruiksartikel (bijvoorbeeld een flessenopener, een kalender, een timer, een wasknijper) dat aan een metalen oppervlak kan worden bevestigd. Het gebruiksartikel heeft een eigen functie (bijvoorbeeld een fles openen, de datum of het uur tonen, enz.). Het samengestelde goed ontleent zijn wezenlijke artikel in de zin van algemene bepaling 3 b voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur aan het gebruiksartikel, omdat de magneet een louter ondersteunende rol speelt (bijvoorbeeld een gebruiksartikel aan een metalen oppervlak bevestigen). 

Enkele voorbeelden van dergelijke artikelen: