Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat in hoofdzaak:

1. wapens van alle soorten, die geschikt zijn om te worden gebruikt door het leger, voor oorlog te land, ter zee of in de lucht, alsmede soortgelijke wapens, gebruikt door de politie of door dergelijke korpsen (douane, grenswacht, enz.);

2. wapens die door particulieren worden gebruikt voor zelfverdediging, jacht, schietsport (bijvoorbeeld voor het schijfschieten op schietbanen of in schiettenten), enz.;

3. andere toestellen, waarbij de explosieve kracht van kruit wordt benut (bijvoorbeeld lijnwerptoestellen en pistolen voor lichtgranaten);

4. projectielen en munitie, met uitzondering van die bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 36.

Op enkele uitzonderingen na, heeft dit hoofdstuk eveneens betrekking op delen en toebehoren van wapens en munitie (zie de toelichtingen IDR op de posten 93.05 en 93.06).

Richtkijkers (vizierkijkers) en andere optische toestellen, die gemonteerd zijn op wapens of die samen met de wapens waarop zij zullen worden gemonteerd worden aangeboden, worden ingedeeld onder dezelfde post als deze wapens. Daarentegen worden afzonderlijk aangeboden optische toestellen onder hoofdstuk 90 ingedeeld.

Vervoermaterieel, ook indien het uitsluitend vervaardigd is voor militaire doeleinden, is van dit hoofdstuk uitgezonderd. Gepantserde spoorwagens worden onder hoofdstuk 86 ingedeeld, gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewapening, onder post 87.10, militaire luchtschepen en vliegtoestellen onder de posten 88.01 en 88.02 en oorlogsschepen onder post 89.06. Afzonderlijk aangeboden bewapening van dit materieel (kanonnen, machinegeweren, enz.) wordt evenwel ingedeeld onder hoofdstuk 93 (zie de toelichting IDR op post 93.01 met betrekking tot de indeling van bepaalde wapens, gemonteerd op spoorwagenonderstellen of onderstellen voor vervoer langs de weg).

Van dit hoofdstuk zijn eveneens uitgezonderd:

a. stalen helmen en andere militaire hoofddeksels (hoofdstuk 65);

b. pantsers voor individuele bescherming, zoals harnassen, maliënkolders, kogelvrije vesten, enz., die worden ingedeeld naar aard en samenstelling;

c. kruisbogen en andere bogen en pijlen, alsmede wapens met het karakter van speelgoed (hoofdstuk 95);

d. wapens en munitie, met het karakter van voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

De artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen voorzien zijn van delen van edele metalen, metalen geplateerd met edele metalen, echte of gekweekte parels, natuurlijke of synthetische edelstenen, schildpad, paarlemoer, ivoor en soortgelijke stoffen. Algemene opmerkingen.

1. Aantekeningen IDR

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. slaghoedjes, percussiedopjes, ontstekingspatronen, lichtkogels, antihagelraketten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 36;

b. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

c. gevechtswagens en pantserauto’s (post 87.10);

d. richtkijkers (telescoopvizieren) en andere optische toestellen, geschikt om op wapens te worden gebruikt, tenzij zij gemonteerd zijn op een wapen of tezamen worden aangeboden met de wapens waarop zij zullen worden gemonteerd (hoofdstuk 90);

e. kruisbogen, handbogen en pijlen, van een knop voorziene of stompe wapens voor schermzalen en wapens die het karakter hebben van speelgoed (hoofdstuk 95);

f. wapens en munitie, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

2.

2. Als delen in de zin van post 93.06 worden niet aangemerkt, radio- of radartoestellen bedoeld bij post 85.26.


WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

 

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. slaghoedjes, percussiedoppen, ontstekingspatronen, lichtkogels, antihagelraketten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 36;

 

b. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

 

c. gevechtswagens en pantserauto's (post 87.10);

 

d. richtkijkers (telescoopvizieren) en andere optische toestellen, geschikt om op wapens te worden gebruikt, tenzij zij gemonteerd zijn op een wapen of samen worden aangeboden met de wapens waarop zij zullen worden gemonteerd (hoofdstuk 90);

 

e. kruisbogen, handbogen en pijlen, van een knop voorziene of stompe wapens voor schermzalen en wapens die het karakter hebben van speelgoed (hoofdstuk 95);

 

f. wapens en munitie, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

 

2. Als delen in de zin van post 93.06 worden niet aangemerkt radio- en radartoestellen bedoeld bij post 85.26.