Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

 

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. slaghoedjes, percussiedoppen, ontstekingspatronen, lichtkogels, antihagelraketten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 36;

 

b. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

 

c. gevechtswagens en pantserauto's (post 87.10);

 

d. richtkijkers (telescoopvizieren) en andere optische toestellen, geschikt om op wapens te worden gebruikt, tenzij zij gemonteerd zijn op een wapen of samen worden aangeboden met de wapens waarop zij zullen worden gemonteerd (hoofdstuk 90);

 

e. kruisbogen, handbogen en pijlen, van een knop voorziene of stompe wapens voor schermzalen en wapens die het karakter hebben van speelgoed (hoofdstuk 95);

 

f. wapens en munitie, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

 

2. Als delen in de zin van post 93.06 worden niet aangemerkt radio- en radartoestellen bedoeld bij post 85.26.