Douane en automatisering

Op 15 december 2009 is aandacht besteed aan de aankondiging van de douane om
ondernemers die een uitvoeraangifte hebben ingediend en daarvan nog geen bevestiging
over het uitgaan hebben ontvangen, de mogelijkheid te geven om deze openstaande
zendingen in het Export Control System (ECS) bij de douane aan te melden zodat alsnog
een mededeling omtrent het uitgaan wordt verstrekt. Zie hiervoor www.inenuitvoer.nl: 2009-343.

De douane heeft op haar website bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2010 bij bepaalde
goederencodes een ander of een nieuw productschap in de douaneaangifte moet worden
vermeld.

Vanaf 31 januari 2010 moet bij het binnenkomen vanuit zee zowel het schip als de
goederen elektronisch worden aangebracht en aangegeven bij het douanekantoor van
binnenkomst voor de betreffende haven.

De douane heeft op haar website aangekondigd dat ondernemers die een uitvoeraangifte
voor het Export Control System (ECS) hebben ingediend en daarvan nog geen bevestiging
over het uitgaan hebben ontvangen, een dezer dagen een brief zullen ontvangen die
instructies bevat voor de juiste afhandeling van de uitvoeraangifte(n).

De douane heeft de Nieuwsbrief Transit 21 gepubliceerd waarin bekend wordt gemaakt
dat op 28 juni 2009 een nieuwe release (fase 4 NCTS/Transit) van het geautomatiseerd
systeem voor transit, het New Computerized Transit System (NCTS) in gebruik is
genomen. Zie ook www.inenuitvoer.nl, onder 2009-0811-DEA. De volledige tekst van de
nieuwsbrief Transit 21 is als bijlage opgenomen.