UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/323 VAN DE COMMISSIE, van 24 februari 2016, tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake samenwerking en inlichtingenuitwisseling tussen de lidstaten over goederen onder een accijnsschorsingsregeling overeenkomstig Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor heeft. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Log in als u een abonnement heeft op In-en Uitvoer om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer of neem contact op met Sdu (070 378 98 80).