21997A1128(01), Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, - Protocol Nr. 1 betreffende de oprichting van een Contactgroep Kolen en Staal - Protocol Nr. 2 betreffende wederzijdse administratieve bijstand voor de correcte toepassing van de douanewetgeving - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Briefwisselingen - Proces-verbaal van ondertekening, Publicatieblad Nr. L 327 van 28/11/1997 blz. 0003 - 0069

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor heeft. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Log in als u een abonnement heeft op In-en Uitvoer om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer of neem contact op met Sdu (070 378 98 80).