Douane en automatisering

De douane heeft de datum van invoering van de vermelding van de exporteur verplaatst
naar 1 april 2020 en de andere verwerking van de proviandberichten uitgesteld naar
een latere datum.

De startdatum van het project Douane Management Systeem (DMS) 4.0 wordt
uitgesteld.

Proviandberichten moeten worden opgesteld volgens bepaalde (MIG) specificaties. Bij
geconstateerde fouten worden de berichten afgekeurd.

In verband met onderhoud aan een aantal douanesystemen er geen berichtenverkeer
mogelijk op zaterdag 16 november 2019.

In de nieuwsbrief worden de technische aanpassingen beschreven in verband met het
vervangen van de Digipoort Handel & Transport door de Handel & Transport
Gateway.