Douane en automatisering

In 2020 eindigt het contract met de leverancier van Digipoort. Vanaf dat moment neemt de Douane het betreffende elektronische berichtenverkeer over van Logius.

Het indienen van een verzoek voor een vergunning AEO of voor een BTI moet vanaf 1
oktober 2019 digitaal worden gedaan via het EU Customs Traders Portal worden gedaan.

De Douane heeft nieuwe versies van de “Aanzuiveringsafrekening bijzondere bestemming”
en de “Aanzuiveringsafrekening overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming”
gepubliceerd.

Op 1 oktober 2019 neemt de douane een nieuw Europees portaal in gebruik: het EU
Customs Trader Portal.

Omdat het AGS3 nog in een transitie periode zit waarin nog niet volledig wordt
voldaan aan bepaalde vereisten uit het Douanewetboek van de Unie, is een tijdelijke
oplossing (workaround) van toepassing voor het invullen van vak 49.