Douane en automatisering

In het EU Trader Portal zijn grensoverschrijdende vergunningen aan te vragen, alsmede
enkele vergunningen die alleen geldig zijn in Nederland. Vanaf 1 september 2020 wordt
hetaantal vergunningen verder uitgebreid.

Vanaf juli 2022 vervangt het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) het oude
aangiftesysteem (AGS). Daarmee vervallen de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte
(GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA).

De implementatie van de nieuwe importprocedure Container Vrijgave Bericht (CVB) is
uitgesteld tot 1 mei 2021. CVB is bedoeld om een einde te maken aan het achteraf
corrigeren van onjuiste vervolgaangiften.

Heeft uw opslagvergunning in het EU Trader portal een nieuw vergunningnummer
gekregen? Vermeld dan de juiste bescheidcode in AGS, gevolgd door het
vergunningnummer.

Medio maart 2021 start het nieuwe cargo-informatiesysteem voor binnenbrengen in de
EU: Import Control System 2 (ICS2).