Douane en automatisering

De Douane breidt vanaf 6 april 2021 het aantal vergunningen uit dat via het EU Trader Portal aan te vragen zijn.

Het EU Customs Trader Portal is uitgebreid met de dienst REX (Geregistreerde
Exporteur). REX-registraties kunnen geraadpleegd en gewijzigd worden via dit online
portaal. Ook nieuwe REX-aanvragen doet u vanaf nu via het portal. In het 2e kwartaal
van 2021 kunt u daar ook uw REX-registratie intrekken.

Het nieuwe aangiftesysteem Deco wordt vanaf 1 juli 2021 verplicht voor de invoer van
alle e-commerce-zendingen tot en met € 150 van buiten de EU – behalve vanuit het VK.

De Douane is op 5 oktober 2020 gestart met het gebruik van het door de Europese
Commissie ontwikkelde INF-systeem. Daarmee kunnen bedrijven en douaneautoriteiten bij
actieve en passieve veredeling informatie digitaal uitwisselen en vastleggen. Nu
worden hier nog de papieren formulieren INF1, INF5, INF9 en INF2 voor gebruikt.

Vanaf 23 augustus maakt de Douane gebruik van een nieuw systeem voor de validatie van
aangiften in AGS waarin CDIU-bescheiden zijn opgenomen. Met de komst van dit nieuwe
systeem zijn de validatieregels aangescherpt.