Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
10 december 1998 Douanerechtspraak 2000/15, 10 december 1998

De gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden uitgelegd, dat producten als Taxofit Vitamin C+Ca Brausetabletten en Taxofit Vitamin C Kautabletten onder post 3004 moeten worden...

10 december 1998 Landbouw - Gemeenschappelijke ordening der markten - Pluimveevlees - Restituties bij uitvoer - Ad-hocindeling in nomenclatuur van product dat door versnijding ontstaat (Verordening nr. 3846/87 van de Commissie

Delen van hanen of kippen bestaande uit twee achtervierendelen die door de
rughuid nog bijeen worden gehouden, zijn 'kwarten' (code 0207 41 11 00) in de
zin van...

28 oktober 1998 Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met historisch of etnografisch belang, in zin van post 9705 van gecombineerde nomenclatuur - Motorvoertuigen - Daaronder begrepen - Voorwaarden

Tariefpost 9705 van de gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden
uitgelegd, dat motorvoertuigen in hun originele staat, zonder ingrijpende
wijzigingen aan het...

28 oktober 1998 Douanerechtspraak 2000/13*, Hof van Justitie, 28 oktober 1998

Tariefpost 9705 van de gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden
uitgelegd, dat motorvoertuigen in hun originele staat, zonder ingrijpende
wijzigingen aan het...

29 december 1996 Niet-zuivering document T1; douaneschuld: art. 2, eerste lid, onderdeel c, Verordening (EEG) nr. 2144/87; hoofdelijke medeaansprakelijkheid; schuldenaar: art. 4, eerste lid, onderdeel a, Verordening (EEG) nr. 1031/88; fraude, solvabiliteit, dwang

Gelet op het in het proces-verbaal geschetste fraudepatroon kan ervan worden
uitgegaan dat de 115 zendingen sigaretten aan het douanetoezicht zijn
onttrokken. Er...

29 december 1996 Douanerechtspraak 2001/1*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 29 december 1996

Gelet op het in het proces-verbaal geschetste fraudepatroon kan ervan worden
uitgegaan dat de 115 zendingen sigaretten aan het douanetoezicht zijn
onttrokken. Er is...

3 oktober 1990 Omzetbelasting. Aftrek voorbelasting, invoer, vermis in fictief douane-entrepot

Omzetbelasting. Art. 15, lid 1, letter c, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968. Art. 71, 167, 168 en 178 van BTW-richtlijn 2006. Aftrek van omzetbelasting ter zake van...