Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/58*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Art. 203 CDW roept een passieve hoofdelijkheid in het leven wanneer een
douaneschuld wegens onttrekking van goederen aan het douanetoezicht is ontstaan.
Door het...

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/59*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Door het regelen van het vervoer en door het per fax verzenden van
instructies, gericht op handelen strijdig met de verplichtingen die uit het
douanevervoer...

1 november 2000 Voorlopige voorziening: art. 8:81 Awb; intrekking vergunning passieve veredeling

Het verzoek om een voorlopige voorziening is ontvankelijk. De voorzitter van
de Tariefcommissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat belanghebbende een
...

1 november 2000 Douanerechtspraak 2000/69*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 november 2000

Het verzoek om een voorlopige voorziening is ontvankelijk. De voorzitter van
de Tariefcommissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat belanghebbende een
...

19 oktober 2000 GDT - Tariefindeling van netwerkkaarten

Indeling onder post 8471: Aantekening 5B op Hoofdstuk 84 verzet zich daar
niet tegen.

19 oktober 2000 Douanerechtspraak 2003/33, Hof van Justitie, 19 oktober 2000

Indeling onder post 8471: Aantekening 5B op Hoofdstuk 84 verzet zich daar
niet tegen.

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/43, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Vaststaat dat belanghebbende uiteindelijk de griffierechten niet heeft
voldaan. Het verzet is ongegrond.

1 oktober 2000 Ontvankelijkheid bezwaar: art.6 :11 Awb; gemeenschappelijk douanetarief: post versus post ; monsterneming; verificatie art. 71, eerste lid, CDW

Nu vaststaat dat bij het doen van de mededeling beëindiging verificatie met
betrekking tot de bezwaartermijn onjuiste voorlichting is gegeven, kan
redelijkerwijs...

1 oktober 2000 Verzet; ontvankelijkheid beroepschrift en de betaling van griffierechten; art. 11a, vierde lid, Tariefcommissiewet

Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat de griffierechten zijn gestort
zo spoedig mogelijk als dit redelijkerwijs kon worden verlangd. Het verzet is
gegrond...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/44, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Uit het proces-verbaal van de FIOD volgt dat belanghebbende als chauffeur de
sigaretten heeft geladen en vervoerd, en dat hij de trailer heeft afgekoppeld.
Voornoemd...