Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 augustus 2000 Eigen middelen van de Europese Gemeenschappen - Terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer of bij uitvoer - Bestaan van bijzondere situatie in de zin van artikel 905 van Verordening nr. 2454/93, die voor nationale douaneautoriteiten verplichti

Er bestaat 'een bijzondere situatie die het gevolg is van omstandigheden die
geen manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de zijde van de
belanghebbende...

1 augustus 2000 Ontvankelijkheid beroepschrift: art. 3:42, art. 6:7, art. 6:8 en art. 6:15, eerste lid, Awb, art. 22j, aanhef en onderdeel a, AWR

Het beroep is niet 'zo spoedig mogelijk' doorgezonden door het onbevoegde
orgaan. Maar zelfs indien voornoemd orgaan binnen twee weken had doorgezonden
was het...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/32, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Vaststaat dat de op het document T1 vermelde goederen hun bestemming niet
hebben bereikt. Belanghebbende is op onregelmatige wijze in bezit gekomen van
het...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/31*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

De indeling onder de onderverdeling van de tariefpost is blijkens de voetnoot
onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied
geldende...

1 augustus 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 8544 70 00 versus post 9001 10 90

In geding is de indeling in het GDT van de door belanghebbende aangegeven
optische vezelkabel, bestaande uit acht optische vezels met een gekleurde
acryllaag, in...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/41*, Hof van Justitie, 1 augustus 2000

Er bestaat 'een bijzondere situatie die het gevolg is van omstandigheden die
geen manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de zijde van de
belanghebbende...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/40*, Hof van Justitie, 1 augustus 2000

De gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden uitgelegd, dat een product,
bestaande uit een rechthoekige houder met gelakt gespuitgiet aluminium deksel
(aluminium-...

1 augustus 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 9503 41 00 versus post 9505 90 00, GS-Toelichting (IDR) op de posten 9503 en 9505

Ingevoerd is een geel eivormig voorwerp van textiel, voorzien van een
ritssluiting. Door de ritssluiting te openen en het voorwerp binnenste buiten te
keren...

1 augustus 2000 Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Aansluitdoos zonder kabels of contacten - Indeling in postonderverdeling 8536 90 85 van gecombineerde nomenclatuur op grond van regel 2 a van algemene regels voor interpretatie - Uitlegging met gebruikmaking

De gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden uitgelegd, dat een product,
bestaande uit een rechthoekige houder met gelakt gespuitgiet aluminium deksel
(...

1 augustus 2000 Niet-zuivering document T1; verschuldigdheid art. 203 en art. 204 CDW, onttrekking; schuldenaar: art. 204, derde lid, juncto art. 96, eerste lid, letter a, CDW; vertegenwoordiging: art. 5, vierde lid, tweede volzin; toepasselijke bepalingen: art. 199, eer

Vaststaat dat de op het document T1 vermelde goederen hun bestemming niet
hebben bereikt. Belanghebbende is op onregelmatige wijze in bezit gekomen van
het...