Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
28 oktober 1998 Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met historisch of etnografisch belang, in zin van post 9705 van gecombineerde nomenclatuur - Motorvoertuigen - Daaronder begrepen - Voorwaarden

Tariefpost 9705 van de gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden
uitgelegd, dat motorvoertuigen in hun originele staat, zonder ingrijpende
wijzigingen aan het...

29 december 1996 Niet-zuivering document T1; douaneschuld: art. 2, eerste lid, onderdeel c, Verordening (EEG) nr. 2144/87; hoofdelijke medeaansprakelijkheid; schuldenaar: art. 4, eerste lid, onderdeel a, Verordening (EEG) nr. 1031/88; fraude, solvabiliteit, dwang

Gelet op het in het proces-verbaal geschetste fraudepatroon kan ervan worden
uitgegaan dat de 115 zendingen sigaretten aan het douanetoezicht zijn
onttrokken. Er...

29 december 1996 Douanerechtspraak 2001/1*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 29 december 1996

Gelet op het in het proces-verbaal geschetste fraudepatroon kan ervan worden
uitgegaan dat de 115 zendingen sigaretten aan het douanetoezicht zijn
onttrokken. Er is...

3 oktober 1990 Omzetbelasting. Aftrek voorbelasting, invoer, vermis in fictief douane-entrepot

Omzetbelasting. Art. 15, lid 1, letter c, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968. Art. 71, 167, 168 en 178 van BTW-richtlijn 2006. Aftrek van omzetbelasting ter zake van...