Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 juni 2000 Procesrecht;bevoegde rechter:art. XIII, tweede lid, Invoeringswet Wet op de accijns; art. 108 AWDA;ontvankelijkheid bezwaar tegen de heffing van wijnaccijns: art. 108 AWDA; resolutie Staatssecretaris van Financiën nr. DB 87/6154; definitie rijksbelastinge

Ingevolge art. XIII, tweede lid, Invoeringswet Wet op de accijns blijft art.
108 AWDA van toepassing met betrekking tot de wijnaccijns die voor 1 januari
1992 is...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/23, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Ter zitting is komen vast te staan dat de goederen delen van lammeren zijn,
welke overblijven na het ontbenen van het zadel van het lam. Deze resten worden
gebruikt...

1 juni 2000 Verzoek om integrale proceskostenveroordeling dan wel kostenveroordeling op grond van bijzondere omstandigheden: art. 2, derde lid, Besluit proceskosten fiscale procedures; prejudiciële vragen: art. 234 EG

Uit de arresten van het Hof van Justitie (C-6/90 en C-9/90, C-46/93 en
C-48/93) kan slechts worden afgeleid dat in een civielrechtelijke procedure
wegens...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/24, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Het bezwaar is ontvankelijk; het vormverzuim wordt voor gedekt gehouden.
Degene die wenst af te wijken van de aangifte moet daarvoor het bewijs leveren.
Belanghebbende...

1 juni 2000 Douanevervoer; vergunning toegelaten geadresseerde: art. 406, eerste lid, UCDW; bewijs niet-zuivering: art. 380 UCDW, verplichtingen communautair douanevervoer: art. 96, eerste lid, CDW; schuldenaar: art. 96, eerste lid, letter a, CDW; document T1

Bij niet-zuivering van het T-document heeft de aangever aan de op hem
rustende verplichtingen voldaan wanneer met voldoende zekerheid is komen vast te
staan dat...

1 juni 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: posten 6403 99 11, 6403 99 38 en 6404 19 90, aantekening 4 en aanvullende aantekening 1 (GN) op Hoofdstuk 64

In geding is de indeling van damesschoeisel met een bovendeel bestaande uit
leren riempjes en een zool van kunststof. Op grond van het TNO-rapport en door
eigen...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/25*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

In geschil is de indeling in het GDT van fosfaat. De ingevoerde goederen
stemmen in alle opzichten overeen met een in Denemarken afgegeven BTI.
Kleurverschil is geen...

1 juni 2000 Vergunning douane-entrepot; vermis in entrepot; douaneschuld: art. 206, eerste lid, CDW; aansprakelijkheid; vertrouwensbeginsel

Bij controle is een vermis in het douane-entrepot vastgesteld. Belanghebbende
heeft niet aangetoond dat het vermis is ontstaan ten gevolge van één van de in
art...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/26, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

In het geding is de indeling van een slipper van kunststof, voorzien van een
dunne textiellaag op de buitenzool.

De Tariefcommissie komt met...

1 juni 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 2309 90 93 versus post 3103 90 00, aantekening 3 op Hoofdstuk 31, toepassing Deense BTI

In geschil is de indeling in het GDT van fosfaat. De ingevoerde goederen
stemmen in alle opzichten overeen met een in Denemarken afgegeven BTI.
Kleurverschil is...