Antidumping en antisubsidie – wijziging van de basisverordeningen

In PbEU L 259 van 10 augustus 2020 heeft de Commissie bij Gedelegeerde Verordening
(EU) 2020/1173 van 4 juni 2020 een wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU)
2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen
die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende
bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de
Europese Unie, wat de duur van de periode van voorafgaande kennisgeving betreft.