Standpunt EU wijziging TIR-overeenkomst

Bij Besluit (EU) 2021/463 van 9 maart 2021 heeft de Raad het standpunt bekend gemaakt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Administratief Comité dat is ingesteld bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR, ten aanzien van de wijzigingen van die overeenkomst.