Verdrag wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken Nederland en Thailand in werking

In Tractatenblad nr. 51 van 2020 is bekend gemaakt dat het Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse
administratieve bijstand in douanezaken Bangkok, dat is gesloten 27 september 2018,
op 1 juni 2020 in werking zal treden.