Wijziging Algemene douaneregeling.

De Algemene douaneregeling is per 31 december 2018 gewijzigd als onderdeel van de
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2018 tot wijziging van
enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen