Wijziging Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie

Met de Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1063 zijn een aantal wijzigingen en
rectificaties aangebracht in de Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 ter zake van
het Douanewetboek van de Unie.