Aanpassing Internationaal Verdrag Geharmoniseerd Systeem

In het Tractatenblad nr. 130 van 2018 is de wijziging gepubliceerd van
artikel 8 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem
inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijziging ziet op het artikel
betreffende de functie van de Raad en procedure voor een nieuw onderzoek.