Indeling GN – Wegwerpzak met superabsorberende korrels van polyacrylaat

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/838 van 31 mei 2018 de
indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een wegwerpzak met
superabsorberende korrels van polyacrylaat voor gebruik in een kinderpotje. Het
product is een combinatie van kunststof en andere materialen, waarbij het wezenlijke
karakter van het product wordt verleend door het superabsorberende polymeer; het
papier wordt geacht uitsluitend een drager- of verpakkingsfunctie te hebben. Het
product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3924 90 00 als andere
huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof.