Indelingsbeslissingen van het Comité Geharmoniseerd Systeem - 38e zitting

De Werelddouaneorganisatie heeft onlangs de besluiten bekendgemaakt die het Comité
voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 38e zitting (oktober
2006). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een lijst
met wijzigingen van de toelichtingen, een overzicht met indelingsadviezen
(tariferingen) en ten slotte een overzicht met besluiten tot indeling van bepaalde
goederen. De wijzigingen van de toelichtingen zien op aanpassing van de toelichting
IDR op de posten 26.20 en 27.10, op het overzicht van chemische structuren van
bepaalde producten die in de toelichting IDR op hoofdstuk 29 zijn beschreven, op de
posten 38.25, 49.11, 85.08, 85.13 en 85.43, hoofdstuk 90 (algemene opmerkingen), en
op de posten 90.10 en 95.04. De nieuwe indelingsadviezen zien op de indeling van
bepaalde producten onder de onderverdelingen 4418.72, 8424.81, 8443.99, 8462.21,
8513.10, 8517.11, 8517.62 en 8528.71. De indelingsbeslissingen hebben betrekking op
de indeling van bepaalde goederen onder de onderverdelingen 0902.30, 1201.00 en
2403.10, onder de hoofdstukken 29 en 30, onder de onderverdelingen 2934.99 (twee
stuks), 3824.90 (twee stuks), en 3923.10, onder de posten 52.08 en 52.09, onder de
onderverdelingen 6806.90, 6913.90, 7615.19, 8306.29 en 8415.90, onder post 85.23, en
ten slotte onder de onderverdelingen 8711.90, 9018.39 en 9403.60. De wijzigingen van
de GS-toelichtingen en van het Repertorium van indelingsadviezen, evenals de
indelingsbeslissingen over de goederen in dit overzicht, zijn gebaseerd op de
GS-2007-versie.