Rectificatie bijlage Besluit 2020-1410 vervolgstandpunt EU 66e zitting van het Comité GS

In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad
van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de
Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het
geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. In PbEU L 406 van 3
december 2020 is een rectificatie van de bijlage van Besluit 2020/1410 opgenomen.