Rectificatie GN - aanpassing van de Zwitserse instantie certificaten voor bepaalde goederen

In PbEU L 31 van 4 februari 2020 is een rectificatie gepubliceerd van
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1776 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot
wijziging van bijlage I bij Verordening(EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking
tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. De
rectificatie betreft een aanpassing van de Zwitserse instantie in Bijlage 9 van de
Gecombineerde Nomenclatuur.