Wijziging Toelichtingen EU op de GN-onderverdelingen 4202 91 t/m 4202 99 m.b.t. correspondentiemappen

In PbEU C 157 van 8 mei 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
wijziging betreft een verduidelijking met betrekking tot de indeling van zogenoemde
“correspondentiemappen”.