Wijziging Toelichtingen GN – aanpassing lijst van scheuten in hoofdstuk 7 van de GN

In PbEU C 48 van 12 februari 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
wijziging betreft een aanpassing van de lijst van scheuten in de toelichting op
hoofdstuk 7 van de GN.