Wijziging Toelichtingen onderverdeling 9504 40 00 speelkaarten

In PbEU C 58 I van 18 februari 202113 november 2020 heeft de Europese
Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde
nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de toelichting op de onderverdeling 9504
40 00 met betrekking tot speelkaarten.