Toetreding Congo tot Herziene Overeenkomst van Kyoto

Op 14 december 2017 heeft de Ambassadeur van de Republiek Congo bij de Benelux-landen
en de Europese Unie, tijdens de zitting van de WDO-Raad de akte van toetreding
nedergelegd bij de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en
harmonisatie van de douane Procedures (Herziene Kyoto-conventie). Daarmee heeft de
overeenkomst thans 113 verdragsluitende partijen