Bart Boersma, Bram van Breukelen: Lidstaten laten tegenstrijdige BTI’s voortbestaan

Een ieder heeft de mogelijkheid om inlichtingen betreffende de toepassing van de
douanewetgeving te verzoeken, zo blijkt uit artikel 11 CDW. In artikel 12 CDW wordt
dieper ingegaan op de afgifte van onder andere bindende tariefinlichtingen (BTI’s).
Zoals uit dit laatste artikel blijkt, binden deze tariefinlichtingen de
douaneautoriteiten tegenover de verkrijger van die inlichting. Dit betekent zoveel
dat de rechthebbende aanspraak kan maken op de BTI en de Douane vervolgens verplicht
is deze BTI te volgen. Maar hoe zit het nu met tegenstrijdige BTI’s?