Bart Boersma, Indirecte vertegenwoordiging – zegen of vloek?

Vanaf 8 oktober 2013 is het mogelijk in het aangiftesysteem AGS gebruik te maken van
indirecte vertegenwoordiging. Maar biedt indirecte vertegenwoordiging wel de beoogde
zekerheid, of is dat slechts schijn? In deze notitie komen eerst de verschillende
soorten van vertegenwoordiging aan bod, daarna de rol van de toegelaten
douane-expediteur. Vervolgens wordt een tipje van de sluier opgelicht en een
voorzichtig antwoord gegeven op vorenstaande vraag. In een volgende bijdrage zal
nader worden ingegaan op dit onderwerp.